Persberichten

AA
Vogel- en habitatrichtlijn zijn steunpilaren van de EU-biodiversiteitsstrategie


Vandaag keurde het Europees Parlement met een erg grote meerderheid (592+, 52 - bij 45 onthoudingen) het rapport goed van NVA-collega Mark Demesmaeker over de tussentijdse herziening van de biodiversiteitsstrategie van de Europese Unie. Het rapport kreeg de volle steun van de Europese groenen.

De Europese Commissie is bezig met een fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De resultaten worden in de lente van 2016 gepubliceerd. Het EP stelt terecht dat de volledige uitvoering van de twee belangrijkste Europese natuurwetten - de Vogel- en Habitatrichtlijn - het hoofdinstrument is om de biodiversiteitsdoelen te halen. Een mogelijke aanpassing van de richtlijnen is ongewenst want dat zou tot vertraging en rechtsonzekerheid leiden.

Groen-Parlementslid Bart Staes: "De boodschap is duidelijk. Zowel het EP als lidstaten zoals België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië en Polen willen dat de Europese Commissie de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn eerder sneller uitvoeren dan ze aan te passen. Daarmee luisterden de politici naar de massale reacties van 520.000 Europeanen (waaronder 40.000 Belgen) op de publieke consultatie die tussen april en juli 2015 plaatsvond in het kader van de fitness check. Ook de Eurobarometer van oktober 2015 geeft aan dat 80% van de Europeanen bezorgd is over het biodiversiteitsverlies in Europa."

Erg belangrijk nog is de oproep van het hele EP om een EU-strategie voor bestuivers zoals bijen te ontwikkelen. Dit is een belangrijk onderdeel van elk beleid dat biodiversiteit hoog in het vaandel draagt. Daarbij moet ook de erg negatieve invloed van het gebruik van pesticiden op bijen en andere bestuivers mee genomen worden. Verder wil het Parlement dat de steunmiddelen die nu binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gebruikt worden om milieunadelige landbouwpraktijken te financieren voortaan gebruikt worden voor de bevordering van duurzame landbouw en steun aan de biodiversiteit.

Dit is geen ver-van-mijn-bed show! In Brussel en Vlaanderen liggen prachtige gebieden als het Zoniënwoud en de Kalmthoutse Heide. 98% van de Europeanen leeft op minder dan 20km van een Natura 2000-gebied. En de cijfers spreken voor zich. Daar waar de richtlijnen goed toegepast worden, gaat de natuur vooruit. Dit is meteen ook een oproep aan de Vlaamse regering om in het dossier-Essers correct op te treden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?