Persberichten

AA
Voedselverspilling schreeuwt om Europese aanpak

 

Het Europees Parlement vraagt om de voedselverspilling drastisch te verminderen en een Europees Jaar tegen voedselverspilling uit te roepen. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) is blij: “Dit rapport vraagt terecht dat de Europese Unie de strijd tegen voedselverlies opdrijft.”

De Europese Rekenkamer gaf in een recent rapport al aan dat de Europese Commissie niet ambitieus genoeg is en dat er nood is aan een meer gecoördineerd beleid en bindende doelstellingen om het voedselverlies te verminderen.

Staes: “Momenteel wordt 30% tot 50% van al het voedsel gewoon weggegooid of gaat het verloren ergens in de voedselketen. Zowel aan de lidstaten als aan de Commissie vragen we opnieuw om maatregelen te nemen die het verlies met 30% verminderen tegen 2025 en halveren tegen 2030, in vergelijking met 2014.  Reeds in dat jaar 2014 lag er zo’n actieplan klaar op Europees niveau, maar door allerlei lobby’s werd dat in de kiem gesmoord en nooit gepubliceerd.”

Staes: “De Europese beleidsmakers moeten een vuist durven maken tegen de industriële landbouwlobby die stelt dat alleen zij de wereld kunnen voeden en dat we meer voedsel moeten produceren. Onze eerste prioriteit om voldoende voedsel te produceren op een duurzame manier moet liggen op het vermijden van overschotten en verliezen. En niet in het verder intensifiëren van de productie of het blijven gebruiken van de milieubelastende methodes die er nu zijn.”

In het rapport worden de Europese Raad en de Commissie ook gevraagd na te denken over een Europees jaar tegen voedselverspilling.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?