Persberichten

AA
Voedselbanken zouden overbodig moeten zijn, maar moeten voorlopig Europese steun blijven ontvangen

De aankondiging vandaag dat een record aantal Vlamingen gebruikt maakt van voedselbanken, krijgt volgende week een Europees vervolg. Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement, volgende week in Straatsburg , zal een compromis tussen lidstaten en het EP voorliggen om de voedselhulp tot eind 2013 te blijven financieren onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) . "Een oplossing die ons alleszins de tijd geeft om een degelijk alternatief uit te werken", weet Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

Het lijkt erop dat er steeds meer nood is aan voedselhulp. En toch wilde de Europese Commissie deze hulplijn droogleggen. Groen is blij dat het parlement kan instemmen met deze tijdelijke verlenging. Het gaat om 500 miljoen euro per jaar.
Staes: "Het is duidelijk dat het voedselprogramma in zijn huidige vorm niet houdbaar is, maar het abrupt stopzetten zou even onverantwoord zijn. Liefst 18 miljoen Europeanen maken vandaag gebruik van deze hulp".

Voedseloverschotten uit de landbouw en uit supermarkten werden aanvankelijk omgeleid naar de voedselbanken. Maar die overschotten nemen af, mede als gevolg van de hervormingen van het GLB.
Staes: "Op zich is dat een goede zaak. Meer nog. Moderne maatregelen om armoede te bestrijden zouden mensen moeten helpen om uit de armoede te geraken, niet om hen afhankelijk te maken van voedselhulp. Het invoeren van een minimuminkomen of het stimuleren van een duurzame, lokale én kleinschalige landbouw kunnen daarin hefbomen zijn. Daarom dat armoedebestrijdingsprojecten eerder thuishoren onder het Europees Sociaal Fonds."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?