Persberichten

AA
VN-klimaattop COP 19 in Warschau - Europarlement stemt kader voor klimaattop in november

In november vindt in Warschau de jaarlijkse VN-klimaattop plaats om te komen tot een bindend akkoord in 2015. Het Europees Parlement stelde vandaag vast wat de minimale Europese inzet zou moeten zijn voor deze onderhandelingen. Europarlementslid Bart Staes (Groen) stelt: "In 2015 moet het wereldwijde klimaatverdrag gesloten worden waarin alle landen afspraken maken over hun CO2-uitstoot. De onderhandelingen komen nu in een cruciale fase. Europa moet haar leidersrol in de onderhandelingen opnemen en zich engageren voor ambitieuze doelstellingen."

De onderhandelingen in Warschau moeten verdere stappen in de goede richting zetten op weg naar een klimaatverdrag in 2015. VN-chef Ban-Ki Moon organiseert in september 2014 een klimaattop waar alle wereldleiders aan zullen deelnemen. Het Europees Parlement wil dat de regeringsleiders voorbereid naar deze top gaan en op voorhand hun ambities op tafel leggen. Bart Staes: "We moeten hoog inzetten in de onderhandelingen en weer het goede voorbeeld geven. Indien niet dreigt Europa haar leidersrol te verliezen en wordt de noodzakelijke transitie naar een duurzame economie belemmerd." Europa moet daarom vóór september 2014 ambitieuze 2030-doelen afspreken voor groene energie, energiebesparing en CO2-reducties. Deze oproep kreeg op initiatief van de groenen vandaag de steun van het Europees Parlement.

Staes wijst in deze context ook op het povere Belgische en Vlaamse klimaat- en milieubeleid. “De ambitie van de Belgische en Vlaamse regeringen is veel te mager,” aldus Staes. “Europa kan voorloper worden op het gebied van efficiënte en klimaatvriendelijke technologieën, die essentieel zijn voor de groene transitie, toekomstige werkgelegenheid en innovatie in Europa. De benodigde stimulansen hiervoor ontbreken echter in België.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?