Persberichten

AA
Verbod op gekloond voedsel niet streng genoeg

De Europese Commissie deed vandaag voorstellen met betrekking tot voedsel van gekloonde dieren, inclusief een vijf jaar durend verbod. “De groenen in het EP juichen toe dat de Commissie eindelijk erkent dat er zich hier een probleem stelt, maar zijn teleurgesteld dat de voorstellen niet ingaan op voedsel dat komt van de nakomelingen van deze gekloonde dieren,” aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen!).

Eind maart stemde het EP een verslag met een voorstel om de EU-wetgeving inzake nieuwe voedingsmiddelen te updaten. Daarmee verzocht het EP de Europese Commissie om te komen met een verbod op het op de markt brengen van voedingsmiddelen afkomstig van gekloonde dieren. Staes: “Het voorstel van vandaag is zeker een stap in de goede richting in het erkennen van serieuze problemen rond de combinatie klonen en voedsel. Maar het cruciale aspect, namelijk voedsel uit de afstammelingen van gekloonde dieren, wordt dan weer niet vermeld.”

Staes: “Het resultaat is dat het klonen van dieren nog steeds toegestaan blijft, waarmee onnodig schade aan dieren wordt toegebracht. Maar waarmee ook het vlees van de nakomelingen van gekloonde dieren zich alsnog een weg naar de winkels en ons bord kan vinden, ook al zijn de gezondheidseffecten op lange termijn niet onderzocht.”

Alleen het bannen van voedsel van gekloonde dieren is onvoldoende, vindt Staes: “Het is meestal zo dat het de nakomelingen zijn die worden gebruikt als voedsel. We moeten in de EU dus verder durven gaan en een volledige ban afroepen. Dat verbod is waar het EP al eerder over stemde vanuit het voorzorgsprincipe en dat op zijn minst totdat er meer onderzoek naar de gevolgen voor gezondheid van consumenten is gedaan. Op deze manier lijkt het voorstel van de Commissie meer op window dressing.”

Staes: “Het streven naar een systeem voor traceerbaarheid van gekloonde dieren is welkom. Dat zal helpen om eventuele regels ook afdwingbaar en controle mogelijk te maken. Dit is niet alleen welkom, maar ook dringend. Want tot nu toe is de techniek van het klonen van dieren explosief kunnen groeien zonder enige analyse van de impact.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?