Persberichten

AA
“Veldproef GGO-aardappelen in Wetteren was meer propaganda dan wetenschap”

De wetenschappelijke en politieke wereld heeft de maatschappelijke controverse rond de veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen in Wetteren amper aangegrepen voor zelfreflectie. Dat is één van de conclusies van de sociologische studie ‘Op zoek naar de wortels van een gepolariseerd publiek debat’ die het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de Vakgroep Sociologie van de UGent maakten in opdracht van de Vlaamse regering.

“De veldproef in Wetteren was eerder een vorm van commerciële communicatie, zelfs bijna een provocatie, eerder dan een wetenschappelijke proef,” oordelen de Groene parlementsleden Bart Staes en Dirk Peeters. Woensdag (29/01/2014) vindt in het Vlaams Parlement, naar aanleiding van het voorstel van decreet voor een GGO-vrij Vlaanderen, een hoorzitting rond deze studie plaats op initiatief van Groen.

De laatste maanden was er ook in Vlaanderen heel wat verzet tegen veldproeven met genetisch gewijzigde organismen (GGO). “Dat de GGO-proeven de voorbije jaren en maanden zoveel stof deden opwaaien, hebben de betrokken wetenschappers en politici voor een groot deel aan zichzelf te danken. Uit het rapport van het ILVO over de aardappelproeven kan je afleiden dat de veldproeven eerder tot doel hadden om de grenzen van beleid en wetgeving te verkennen, en om aan commerciële communicatie te doen, dan dat er wetenschappelijke doelen werden nagestreefd,” stelt Vlaams parlementslid Dirk Peeters (Groen). “Het debat werd verder vertroebeld doordat Vlaams landbouwminister en minister-president Kris Peeters (CD&V) zonder enige nuance de veldproeven verdedigde en de actievoerders criminaliseerde.”

Volgens Europees parlementslid Bart Staes (Groen) verzaakte het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) aan een van zijn maatschappelijke opdrachten, namelijk het objectief informeren van de publieke opinie, en het voeden van debat rond het nut en de wenselijkheid van biotechnologie in de landbouw. "Dat betekent dus niet alleen biotech-propaganda verspreiden en al de rest in de papierversnipperaar steken.” Staes hekelt het feit dat het met overheidsgeld gefinancierde Vlaams Instituut Biotechnologie (VIB) en het ILVO de publicatie van deze studie bewust met een jaar hebben vertraagd: "Deze studie is al een jaar klaar, maar mocht uitdrukkelijk niet naar buiten komen, omdat ze de mooi-weer-show rond de veldproef van het VIB verstoorde."

GGO’s, voeding en landbouw zijn te belangrijk om er lichtzinnig mee om te springen. In de besluitvorming moet het Europees verankerde voorzorgsprincipe zorgvuldig gehanteerd worden. Zoals de nieuwste ILVO studie aanbeveelt, moet er een breed maatschappelijk debat komen over dit soort maatschappelijk kwesties, vooraleer het beleid fundamentele keuzes maakt. Maar een dergelijk debat zien de Vlaamse regering en de minister-president helemaal niet zitten. Zij trekken zonder blikken of blozen de kaart van de bedrijfsbelangen die in het spel zijn.

Groen diende recent een voorstel van decreet in om van Vlaanderen een GGO-vrije regio te maken. Wallonië en Brussel maakten die keuze al. Net zoals 160 andere Europese regio’s. In plaats van ons hals over kop in het GGO-avontuur te storten, kunnen we dan eerst wel werk maken van een breed democratisch debat.


Dirk Peeters
Vlaams parlementslid

Bart Staes
Europees parlementslid

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?