Persberichten

AA
Veevoeder voortaan beter geëtiketteerd
Dankzij een nieuwe regeling die het EP vandaag stemde, zal in de toekomst het op de markt brengen en verhandelen van veevoeder veel transparanter verlopen.
"Een goede zaak", vindt Europarlementslid Bart Staes (Groen!), waarmee hij verwijst naar de dioxinecrisis uit 1999.

De nieuwe verordening regelt een duidelijke etikettering en de inrichting van een openbaar register voor alle bestanddelen uit het voeder. De klant heeft voortaan ook het recht om - in verdachte gevallen - bijkomende informatie op te vragen bij de bevoegde autoriteiten.

Staes: "Malafide praktijken worden hiermee niet helemaal uitgesloten, maar de nieuwe regeling biedt ons wel de mogelijkheid om sneller in te grijpen en de oorsprong van de besmetting sneller te achterhalen. Dit is een overwinning voor de voedselveiligheid."

Afgelopen dinsdag veroordeelde de correctionele rechtbank van Gent nog vetsmelter Verkest die tien jaar geleden aan de oorzaak lag van het dioxineschandaal. De rechters waren van oordeel dat het veevoederbedrijf economische winst verkoos boven volksgezondheid en zagen hierin criminele motieven. De voorwaardelijke gevangenisstraffen (resp. 1 en 2 jaar) zijn relatief licht voor een misdrijf van die omvang. Dat het teveel aan dioxine zo wijd verspreid was in de voedselketen kwam net door een gebrek aan transparantie en dus traceerbaarheid.

"De nieuwe Europese wetgeving - die normaal gezien vanaf 2010 in voege treedt - zal schandalen van die omvang in de toekomst dus onmogelijk maken", besluit Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?