Persberichten

AA
Teleurstellend Commissievoorstel nationale reductiedoelstellingen EU-klimaatbeleid

 

 

“Als het aan de Europese Commissie ligt dan mogen lidstaten zich letterlijk achter bomen gaan verschuilen bij de aanpak van klimaatverandering,” aldus Groen Europarlementslid  Bart Staes.

 

De Europese Commissie kwam woensdag met een voorstel waarin nationale doelstellingen voor 2021-2030 worden vastgelegd voor de reductie van broeikasgassen die niet onder het Europese emissiehandelssysteem vallen - de zogenaamde Effort Sharing Regulation. Deze bindende nationale doelstelling gelden onder andere voor de uitstoot van transport, gebouwen, landbouw en afval. Bij elkaar zorgen deze sectoren voor ongeveer zestig procent van de totale uitstoot in Europa.

 

Staes is teleurgesteld over het voorstel dat nu op tafel ligt: “Een half jaar geleden zijn klimaatafspraken in Parijs gemaakt. De EU heeft zich daar verbonden aan doelstellingen die enkel behaald kunnen worden door een fiks aantal versnellingen bij te schakelen. Helaas zien we nu dat de Europese Commissie met beleidsvoorstellen komen die de facto doen alsof de COP21 nooit heeft plaatsgevonden. Als we het tempo van dit voorstel volgen dan blijven we niet onder de twee graden doelstelling.”

 

Staes maakt zich ernstig zorgen over het feit dat de Europese Commissie voorstelt om permanente uitstoot van fossiele brandstoffen te compenseren door tijdelijke opslag van CO2 in bodem en bomen te stimuleren. Landen kunnen bijvoorbeeld ‘credits’ verdienen voor het planten van bomen, waardoor ze hun CO2-uitstoot minder moeten terugdringen.

 

“Dit is een volkomen verkeerde aanpak. Om een simpel voorbeeld te geven: één forse bosbrand en alle opgeslagen CO2 is weer terug in de atmosfeer. Ik ben absoluut voor het stimuleren van bosgroei, maar het mag nooit een excuus zijn om andere sectoren uit de wind te houden. Alle economische sectoren moeten verplicht worden hun uitstoot te verminderen. Dat is goed voor innovatie en goed voor het klimaat,” stelt Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?