Persberichten

AA
Spanje moet bouwwoede intomen

Het Europese Parlement roept de toenemende verstedelijking van de kustgebieden in Spanje een halt toe. Europarlementslid Bart Staes (Groen!) wil dat nieuwe ruimtelijke projecten een ecologische duurzaamheidstoets doorstaan en dat ze de wettige eigendom van onroerend goed respecteren. Het Parlement stelt voor de Europese steun voorlopig te schorsen en pleit voor het vergoeden van slachtoffers.

De laatste jaren kreeg de Europese Unie heel wat vragen van bezorgde burgers over de ongebreidelde bouwdrang langs de Spaanse costa's. Deze verstedelijking heeft een nefaste impact op de rechten van EU-burgers en op het milieu. Ook Nederlanders en Belgen hebben verzoekschriften ingediend.

"De overtredingen van de bouwpromotoren zijn legio", weet Staes. Mensen verliezen zomaar hun eigendomsrechten of moeten ongehoorde sommen betalen om ze te behouden, de regelgeving op overheidsopdrachten wordt niet gerespecteerd of de bouwprojecten zijn in strijd met de milieuwetgeving in de vaak kwetsbare kuststreken. "Corruptie van lokale ambtenaren in het toekennen van bouwvergunningen steekt al te vaak de kop op", aldus Staes.

De jaren van massale bebouwing en vernietiging van de kustgebieden, die tot aanzienlijke winsten voor de sector en het op grote schaal volbouwen van streken leidden - er wachten nu 1,5 miljoen nieuwe huizen op een koper, evenals talloze nieuwe golfterreinen - op basis van irrationele en inhalige veronderstellingen van projectontwikkelaars en stedenbouwers, hebben Spanje naar een rampzalige recessie gevoerd. Het is duidelijk dat de wereldwijde kredietcrisis en de gevolgen ervan grote gevolgen voor de Spaanse bouwsector hebben gehad, en dit is een ramp voor de werknemers in deze sector, maar in feite stond de bouwsector al vóór de gebeurtenissen van het najaar van 2008 deze schok te wachten.

Ondanks herhaalde aanmaningen van de Europese Commissie, blijft Spanje de regelgeving aan zijn laars lappen. Tienduizenden gedupeerde burgers dienden een verzoekschrift in bij de Commissie en krijgen nu antwoord. De resolutie doet een beroep op de lokale autoriteiten om alle bestaande plannen op te schorten en tegen het licht te houden, en deze alleen uit te voeren als zij duurzaam blijken te zijn, de lokale gemeenschappen bij de desbetreffende keuzes worden betrokken en er milieuwaarborgen worden gegeven. Legitieme eigendomsrechten moeten worden gehandhaafd.

Als Spanje niet snel werk maakt van de volledige toepassing van de EU-wetgeving, ziet het Europese Parlement zich genoodzaakt de middelen die Spanje momenteel krijgt uit het EU-budget te schorsen.

Staes: "Dit is een van de enige pressiemiddelen die het Europese Parlement ter beschikking heeft, buiten de Commissie en de Raad om. We moeten dit instrument gebruiken en tonen dat duizenden burgers rechten hebben die ze Europees kunnen afdwingen."

De alternatieve resolutie van de Spaanse conservatieven en socialisten - die het hele voorstel wilden afzwakken - heeft het niet gehaald.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?