Persberichten

AA
Onderaannemers ontsnappen niet langer aan naleving sociale normen

Opdrachtgevers zullen in de toekomst aansprakelijk zijn voor hun onderaannemers die de sociale wetgeving niet naleven. Tenminste als de Europese Commissie gevolg geeft aan de oproep van het Europees Parlement om hierrond een richtlijn te maken. "Dit is een langverwachte overwinning voor Groen!," weet Bart Staes (Europarlementslid). "Het leidt tot betere bescherming en betere werkomstandigheden voor de zwaksten onderaan de keten."

Werk uitbesteden aan onderaannemers blijkt volgens een studie van de Dublin Foundation een van de meest effectieve manieren om sociale wetgeving te ondermijnen. Onderaannemers komen in verschillende sectoren voor; de bouwsector is de meest gekende. Dit rapport roept de Commissie op een sluitende wetgeving te maken rond sociale verantwoordelijkheid in onderaanneming, in het hele productieproces!

Staes: "We namen deze clausule al aan in de detacheringsrichtlijn. Nu komt er een aparte wetgeving rond. Daar vechten de Groenen al langer voor!"

Al te vaak schuiven opdrachtgevers de verantwoordelijkheid door naar onderaannemers, die op hun beurt werk uitbesteden. Hierdoor verdwijnt het toezicht en de controle op de toepassing van arbeidswetgeving. Wie voor een onderaannemer werkt en eerder aan het eind van de productieketen zit, doet dit niet steeds in de beste werkomstandigheden: basisnormen worden met de voeten getreden of fundamentele arbeidsrechten niet gerespecteerd. Voor de sociale inspectie is het moeilijk dit te controleren aangezien niet steeds duidelijk is wie nu de verantwoordelijkheid draagt. Dit nodigt onderaannemers dan weer uit het minder nauw te nemen met afdrachten voor de sociale zekerheid, het respecteren van de wettelijke barema's of het respecteren van rust- en werktijden.

Staes: "Het rapport duidt ook de openbare aanbestedingen aan als domein waarbinnen de verantwoordelijkheid voor onderaanneming moet gelden."

Bepaalde lidstaten verplichten opdrachtgevers vandaag al de volle sociale verantwoordelijkheid te dragen voor al hun onderaannemers. "Dit is een unieke kans om het Europese sociale model af te stemmen op de toegenomen globalisering", vindt Bart Staes. "Nu arbeid veel meer grensoverschrijdend wordt, dringt een Europese richtlijn zich op. We komen ook tegemoet aan een vraag die reeds lang leeft bij vakbonden en ngo's."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?