Persberichten

AA
Nu verder bouwen aan een transparanter en democratischer Europa

“Ik ben opgelucht en verheugd over het feit dat het gezond verstand weer eens heeft gezegevierd.” Zo reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen!) op het Ierse 'ja' in het referendum over het verdrag van Lissabon. “Eenmaal in werking zal het verdrag Europa democratischer en transparanter maken, mits mijn collegae in het Europees parlement bereid zijn hun rol serieus te nemen.”

Het is begrijpelijk dat het Ierse ‘ja’ in heel Europa met opluchting werd begroet. Het was voor iedereen die iets weet van de Europese institutionele artchitectuur, al lang duidelijk dat het Europese huis extra ruimte en een nieuwe indeling nodig had. Om het uitgebreide Europese huishouden goed te laten draaien en iedereen – dus ook de nieuwe lidstaten – er comfortabel aan te kunnen laten deelnemen, moesten er nieuwe regels en afspraken komen.

Staes: “Ik wil er toch even aan herinnneren dat al op 29 oktober 2004 de Europese regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken van 28 Europese landen in Rome het Verdrag ondertekenden dat voorzag in een Europese Grondwet. Het Verdrag werd ondertekend door de 25 lidstaten van de Europese Unie en Roemenië, Bulgarije en Turkije. Dat gebeurde in dezelfde zaal waar in 1957 het oprichtingsverdrag van de Europese Gemeenschap door de zes oorspronkelijke lidstaten Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg werd ondertekend.”

Staes: “Nu bijna vijf jaar later ziet het er naar uit dat de Europese Unie eindelijk de noodzakelijke bestuurlijke en democratische hervormingen kan doorvoeren. Mits de clowneske Tsjechische president Klaus niet teveel capriolen uithaalt.”

“Het heeft dus erg lang geduurd en het hervormingsproces is vaak tegengehouden – met alle respect voor de nee-stemmers – op basis van onjuiste argumenten en angstzaaierij over bijvoorbeeld een Europese superstaat. Het is juist zo dat de grondrechten van Europese burgers beter verankerd worden, dat de nationale parlementen meer inspraak kunnen krijgen, mits zij die taak serieus nemen. Het is zo dat het Europees Parlement nu wetgevende en dus beslissende inspraak krijgt op het gebied van onder andere landbouw, asiel en migratie, justitie en politiesamenwerking. Ik hoop dat het Europees Parlement die uiterst belangrijke taak de komende jaren serieus neemt, ondanks de sterke eurosceptische tendens.”

Democratischer

Staes: “Het is niet per definitie zo dat de EU nu slagvaardiger wordt ook al is dat een doel van het nieuwe verdrag. Het zal er op aankomen dat de Europese parlementsleden en Europese regeringen het algemene, Europese belang beter gaan verdedigen en eng nationalistische lokroepen weerstaan.”

Staes: “Voorts is het ook niet per definitie zo dat de EU democratischer wordt, ook al is het de bedoeling van het verdrag van Lissabon. De nationale parlementen en het Europese parlement zullen hun wetgevende rol nog serieuzer moeten gaan nemen. Ook hoop ik dat de Europese media nu wat meer structurele belangstelling zullen tonen voor wat er in het EP gebeurt. Het EP krijgt een beslissende stem op het vlak van asiel en migratie, gezien de toenemende armoede en de voedselproblematiek, valt te verwachten dat vluchtelingenstromen toenemen. Dat moet Europees geregeld worden. Het zal de komende jaren blijken hoe humaan de centrumrechtse meerderheid in het EP hiermee zal omgaan. En of ze de internationale mensenrechtenverdragen en de conventie van Geneve serieus blijven nemen.”

Op het gebied van politie en justitie bijvoorbeeld krijgt het EP een wetgevende stem. Staes: “Het zal er nu op aankomen dat het EP de tanden laat zien en democratische waarden gaat verdedigen. Uitgerekend dit weekend lieten in Stockholm de organisaties die zich bezig houden met burgerlijke vrijheden de alarmbel klinken. Zij waarschuwen dat er amper of te weinig democratisch toezicht bestaat op de steeds verder uitdijende en lucratieve veiligheidssector. Besluiten hierover worden via het Brusselse lobbycircuit teveel gestuurd door bedrijven die hier zelf van profiteren. De Britse ngo Statewatch becijferde dat onderzoek in deze veiligheidsbusiness al goed is voor 1,4 miljard euro uit het European Security Research Programme (ERSP) en dat bedrijven die hiervan profiteren een grote stem hebben in het bepalen van dat programma. Dat moet veranderen. Dat is het concreet verbeteren van democratie door meer transparantie, voor een Europa dat aan haar burgers toebehoort.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?