Persberichten

AA
Milieuministers moeten verbod op GGO-maïs handhaven

De Europese ministers voor Milieu beslissen aanstaande maandag 2 maart over het opheffen van een verbod op genetisch gemodificeerde maïs. Zij doen dat op basis van een voorstel van de Europese Commissie, die Oostenrijk, Hongarije, Frankrijk en Griekenland (1) wil dwingen om hun verbod op deze GG maïs te stoppen. ‘De Europese ministers mogen de wil van een overgroot deel van de Europese burgers (2) niet zomaar negeren,’ zegt Europees parlementslid Bart Staes (Groen!).

De Europese Commissie volgt momenteel een strategie om toch meer ruimte voor GGO’s te maken. Want de Europese Commissie stelt ook voor om twee nieuwe soorten gemodificeerd maïs (3) toe te staan op de Europese markten. Dat zou bekrachtigd worden op de eerstvolgende Europese Landbouwraad.

Staes: ‘Mensen willen eenvoudigweg geen genetisch gemanipuleerde landbouwgewassen en met gegronde redenen. Er komt steeds meer onderzoek over de potentiële risico’s van GGO’s voor de gezondheid van mens en dier en de gevolgen voor het milieu. Wat betreft de Monsanto maïs MON 810, waar het maandag over gaat, toont een groeiende stroom van wetenschappelijke publicaties de schade voor het ecologisch evenwicht aan.’

Nog absurder is dat de toelating voor MON 810 maïs verlopen is, en dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) nog niet aan een nieuwe - vereiste - evaluatie is begonnen. Staes: ‘De lidstaten uitgerekend nu verplichten om het verbod op een gemodificeerd maïs, waarvan de toelating al is verlopen, op te heffen, zou ronduit onverantwoord en kafkaësk zijn.’

De Groenen in het Europese Parlement roepen de lidstaten die nog geen besluit hebben genomen op, om maandag tegen het voorstel van de Commissie te stemmen. Daarvoor is een tweederde meerderheid nodig (hetgeen eerder in 2006 en 2007 gebeurde). Dus alleen duidelijk tegen stemmen zal gewicht in de schaal leggen. Een onthouding wordt de facto uitgelegd als een goedkeuring. (4)

Volgens goed geïnformeerde bronnen keurde België dit voorstel op 16 februari nog af in de commissie van deskundigen, maar zal ons land zich maandag onthouden tijdens de stemming in de Ministerraad voor Milieu. ‘Dat gebeurt wel vaker als de verschillende gewesten geen overeenstemming kunnen bereiken. Volgens onze bronnen gaan de Vlaamse liberalen niet akkoord en dat is in dit geval onverantwoordelijk beleid’, aldus Staes.

‘Het is gewoon een kwestie van goed bestuur als de milieuministers wachten met hun besluit totdat de voorziene evaluatie van deze genetische gemanipuleerde maïs is afgerond. Een evaluatie en risicoanalyse die nota bene door alle lidstaten in december 2008 werd goedgekeurd (5),’ aldus nog Staes.

Meer info:

Noten:

1) hebben veiligheidsmaatstaven ingevoerd tegen de Monsanto Maïs MON810, het enige genetisch gemodificeerde gewas dat momenteel in de EU is toegestaan.

2) Volgens Eurobarometer van maart 2008: Hongarije 70% tegen GGOs, Oostenrijk 62%, Frankrijk 70% en Griekenland 77%.

3) GG maïs variëteiten Syngenta Bt11 en Pioneer 1507.

4) Schrijf uw minister een brief via: http://www.gmo-free-regions.org/stop-the-crop-action.html

5) Besluit december 2008: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st16/st16882.en08.pdf

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?