Persberichten

AA
Milieucommissie stemt voor fikse vergroening landbouwbeleid


Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet vele malen groener. Publiek geld moet naar publieke taken gaan. En beleid hoort in het teken te staan van biodiversiteit, dierenwelzijn en het bestrijden van klimaatverandering,” aldus Groen Europarlementslid Bart Staes. “Donderdag zette de milieucommissie van het Europees Parlement een stap in die richting tijdens een stemming over de herziening van het Europese landbouwbeleid.”

De milieucommissie onderhandelt momenteel over de regels die vanaf 2021 zullen bepalen onder welke voorwaarden boeren en boerinnen EU-geld kunnen ontvangen. "Er staat veel op het spel, het gaat om 40% van het EU-budget, 365 miljard euro verdeeld over zeven jaar. Momenteel geldt de regel: hoe meer hectares, hoe meer geld, en zonder dat er fatsoenlijke prikkelingen zijn om groener te produceren. Het GLB jaagt zo de schaalvergroting en massaproductie aan met schadelijke gevolgen voor het milieu. Daarnaast gaat het overgrote gedeelte van het geld naar grootgrondbezitters en multinationals die het helemaal niet nodig hebben, in plaats dat echte boeren ondersteund worden. Belastinggeld wordt verspeeld."

De milieucommissie van het Europees Parlement wil dat er betere en striktere voorwaarden komen waaronder landbouwers het geld kunnen krijgen. Er moet een groot deel gereserveerd worden voor boeren die bijkomende natuur- en klimaatmaatregelen nemen. En ook lidstaten moeten concrete doelstellingen behalen met het geld dat ze uitgeven. Verder scherpt de milieucommissie de manier aan waarop het wel of niet behalen van die doelstellingen gemeten wordt. Staes: "De stemming van vandaag is daarmee goed nieuws voor insecten, weidevogels, houtwallen, bufferstroken, en voor de strijd tegen klimaatverandering".

"De landbouwsector heeft een groot aandeel in de drastische achteruitgang van de biodiversiteit en is een aanzienlijke bron van broeikasgassen. Het Europese landbouwgeld kan een enorme ruggensteun zijn om de sector te helpen met het maken van de broodnodige omslag. De parlementsleden in de milieucommissie hebben vandaag een goede eerste aanzet gemaakt, maar er is nog een lange weg te gaan. De volgende horde die overwonnen moet worden, is de heel wat conservatievere landbouwcommissie."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?