Persberichten

AA
Milieucommissie Europees Parlement wil verdere aanscherping EU-regels wegwerpplastic


Het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik zal worden ingeperkt. De milieucommissie van het Europees Parlement nam vandaag haar positie in over de voorstellen die de Europese Commissie daaromtrent heeft gelanceerd. Het ziet ernaar uit dat de voorgestelde regels verder worden aangescherpt. Europarlementslid Bart Staes (Groen): “Er lag al een goed voorstel op tafel, maar vandaag is duidelijk gemaakt dat het nog ambitieuzer kan en moet. De plasticsoep op de oceanen schreeuwt om fikse maatregelen.”

Volgens het voorstel van de Commissie zou er al een verbod komen op een aantal plastic producten voor eenmalig gebruik die heel makkelijk in het milieu belanden, waaronder rietjes en ander plastic eetgerei. Staes: “Het gebruiken van wegwerpplastic waarvoor we allang goede alternatieven hebben, is niet meer van deze tijd. Vandaar dat de milieucommissie de lijst met verboden verder gaat uitbreiden. Er komt ook een verbod op de lichtste plastic tasjes.”

Een tweede groep plastic producten komt onder een reductieverplichting te vallen, het gaat dan onder meer om ballonnen en sigarettenfilters. Staes: “Ook daar zal de milieucommissie meer producten toevoegen, denk bijvoorbeeld aan voedselbakjes.” Een ander punt om in de gaten te houden is de zogenoemde “uitgebreide producentenverantwoordelijkheid” waarbij producenten moeten betalen voor het inzamelen en verwerken van het afval dat ze mee veroorzaken. De milieucommissie wil daar veel meer verantwoordelijkheid omtrent de kosten van het opruimen aan toevoegen. Nu is het de belastingbetaler die daarvoor opdraait. Maar de producenten zijn de daadwerkelijke veroorzakers van deze vervuiling en moeten daar dan dus ook aan mee betalen.”   

Opvallend is dat deze nieuwe wetgeving ook in gaat op het probleem van de ‘spooknetten’. Staes: “De Europese visserijsector gaat bijzonder slordig om met hun - grotendeels van plastic gemaakte - visnetten. Maar liefst een derde van de netten komt niet terug aan land. Ze blijven in zee drijven en vangen nog steeds vis en andere zeedieren. De milieucommissie wil daar veel concretere actie zien. Zo gaan we EU-lidstaten verplichten een statiegeldsysteem in te voeren op die visnetten.”

“Het plasticprobleem staat sinds enige tijd hoog op de Europese politieke agenda, en dat is goed om te zien. De aanpak van plastic voor eenmalig gebruik is echter nog maar het begin. Er moeten snel maatregelen komen om al het plasticgebruik terug te dringen, en dat doe je onder andere met een belasting. Er is nog veel meer werk aan de winkel,” aldus Bart Staes.

Op 23 oktober stemt het voltallige Europees parlement over de voorstellen die woensdag door de milieucommissie worden aangenomen. In november zouden de onderhandelingen met de EU-landen over de uiteindelijke wetstekst moeten beginnen, al lijkt het er op dat de urgentie over de plastic soep bij sommige Europese ministers nog niet echt is doorgedrongen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?