Persberichten

AA
Groenen geven geen steun aan handelsverdrag met Singapore dat multinationals meer macht geeft


"Dit EU handels- en investeringsverdrag met Singapore geeft multinationals extra macht om onze democratie en regels in het algemeen belang onder druk te zetten." Europees parlementslid Bart Staes stemde samen met de groene fractie tegen het verdrag en is verbaasd dat een meerderheid van het Europees Parlement wel - kritiekloos - instemde. "Wat we nodig hebben, is juist meer plichten voor bedrijven om zich aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te houden.”

Het Europees Parlement stemde vandaag in met een handels- en investeringsverdrag tussen de EU en Singapore. De Groenen stemden tegen omdat het buitenlandse investeerders de mogelijkheid geeft overheden aan te klagen met het zogenaamde ICS (Investment Court System, voorheen ISDS). Daarmee kunnen bedrijven ongezien dreigen met grote schadeclaims tegen overheden om regelgeving naar hun hand te zetten.

Het instrument om geschillen tussen overheden en bedrijven op te lossen is al jaren uiterst controversieel. Cecilia Malmström, Europees Commissaris voor Handel, voerde met steun van liberalen en sociaaldemocraten enkele procedurele wijzigingen door in het arbitragesysteem ISDS en verbeterde daarmee de transparantie en benoeming van rechters. Staes: “Voor Groen verandert dit echter niets aan de kern van de zaak. Deze vorm van arbitrage blijft onnodig en oneerlijk. Buitenlandse investeerders worden anders behandeld dan binnenlandse bedrijven met een parallel rechtssysteem dat publieke regels onder druk zet.

Staes: “Ik begrijp echt niet dat een meerderheid van Europarlementsleden zich net op het moment dat het debat over een eerlijker globalisering volop woedt, achter extra privileges voor multinationals schaart, met een paar procedurele aanpassingen. Het is tijd dat het handelsbeleid van de EU fundamenteel op de schop gaat zodat handel gaat bijdragen aan het reguleren van globalisering.”

Globalisering en handelsbeleid moeten en kunnen eerlijker en duurzamer. De Groenen stellen daarom deze week hun eigen conceptnota voor over hoe Europees handelsbeleid eruit moet zien om meer rekening te houden met klimaatbeleid, sociaaleconomische rechten en de grenzen van de planeet.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?