Persberichten

AA
Groen! is blij met afwijzing versoepeling werktijden

Het Europees Parlement stemde vandaag niet in met voorstellen van de Raad voor de versoepeling van arbeidstijden in Europa. Bart Staes, Europarlementslid voor Groen! is ontzettend blij.

Met een overgrote meerderheid bevestigde het Europarlement haar standpunt over arbeidstijden en geeft hiermee een duidelijk signaal aan de Raad en de Commissie. “De positie van de Raad is onbegrijpelijk”, vindt Staes, die tevreden is dat de mogelijkheid voor lidstaten om af te wijken van een gemiddelde werkweek van 48 uur werd afgewezen. Het Europarlement bevestigde ook overtuigend dat wachttijd arbeidstijd is.

Groen! wilde het gemeenschappelijk standpunt van de Raad gewoon verwerpen, maar de overweldigende aanname van diverse amendementen verplicht de Commissie en de Raad om het huiswerk over te doen.

Staes noemt het besluit een grote overwinning. "Het Europarlement heeft goed geluisterd naar de argumenten van de Europese vakbonden. Sociale rechten als arbeidstijden moeten we waarborgen. Ook zou het onacceptabel geweest zijn als we de veiligheid en gezondheid van vele Europese werknemers op het spel hadden gezet." Dit nieuws komt tegemoet aan de verzuchtingen van vele dokters, verpleegkundigen en brandweerlui die gisteren massaal hun ongenoegen uitten op een manifestatie in Straatsburg.

De lidstaten moeten nu terug naar de onderhandelingstafel om een nieuw voorstel te maken. Groen! zal in de aanloop van de verkiezingen ook pleiten voor een nieuwe Commissie die meer werk maakt van sociale vooruitgang dan van achteruitgang.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?