Persberichten

AA
Gelijke voedselveiligheidscontroles over heel EuropaSinds de dioxinecrisis gaat Europa er prat op dat ons voedsel van riek tot vork gecontroleerd wordt of traceerbaar is. Met de pas gestemde nieuwe wetgeving wil de Europese Commissie de inspecties van de verschillende nationale voedselveiligheidsagentschappen beter op elkaar afstemmen, maar ook consumentenfraude controleren. Bart Staes, Europarlementslid voor Groen, weet: “Sinds het paardenvleesschandaal is daar nood aan. De lasagnes toen waren niet schadelijk voor de gezondheid, maar bevatten wel niet de ingrediënten die op het etiket stonden: goedkoop paardenvlees i.p.v. duurder rundsvlees. Dat dergelijke consumentenfraude nu ook gecheckt wordt is een goede zaak.”

De nieuwe wetgeving breidt de bestaande veiligheidscontroles op voedsel, diervoeders, dierenwelzijn en gezondheid van dieren uit naar controles op de gezondheid van planten, residuen, ggo’s en pesticiden.
De groenen hebben een grote stempel kunnen drukken op het eindresultaat. Zo is de controle op zaadgoed helemaal en de biologische landbouw grotendeels uit de verordening gebleven.

Staes: “Niet alleen zijn er voor biologische landbouw aparte certificeringsorganisaties die zorgen voor goede praktijken bij de boeren. De logica bij biologische landbouw is anders dan de conventionele landbouw, waardoor een continue en totale controle over het gehele productieproces is verzekerd. Het federale voedselveiligheidsagentschap controleert enkel het eindproduct en dat zegt niet noodzakelijk iets over de kwaliteit van de producten of het productieproces.”

Ook positief is dat de onafhankelijkheid van de inspectiediensten beter is geregeld, dat er meer transparantie komt, bijvoorbeeld door de jaarlijkse verplichte publicatie van alle controles en de uitkomst ervan, dat er striktere boetes komen en dat er –op vraag van de groenen- een clausule voor klokkenluiders is opgenomen.

Minder positief is dat controles in slachthuizen voortaan ook door ambtenaren kunnen gebeuren en niet langer de exclusieve bevoegdheid is van dierenartsen. En dat het checken op aanwezigheid van ggo’s enkel geldt voor de toegelaten ggo’s voor import en teelt in voeding en diervoederproductie en niet voor producten in het algemeen.

Wat betreft de financiering van de kost van controles krijgt elke lidstaat de vrijheid om de methode te kiezen (effectieve kost of vast bedrag) of uitzonderingen vast te stellen. Staes: "We zullen er wel moeten op blijven toezien dat de lidstaten voldoende investeren in controles: daar staat of valt de geloofwaardigheid van het hele systeem."

“We hopen dat onze regering en het FAVV oog hebben voor de kleine producenten die aan thuisverwerking doen en vaak door de grotere bedrijven worden weggeconcurreerd omdat ze minder makkelijk aan de hoge kosten en hoge eisen kunnen voldoen,” besluit Staes.

De gestemde wet wordt onmiddellijk van kracht gezien deze het eindpunt is van een lang onderhandelingsproces tussen het EP en de lidstaten. Bart Staes vertegenwoordigde in die gesprekken de Europese groenen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?