Persberichten

AA
Europese speelgoedrichtlijn is mager kerstcadeau

Over Europese wetgeving om speelgoed veiliger te maken, wordt al lang gesproken. Vandaag werd het akkoord tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Franse EU-voorzitterschap gestemd. "De nieuwe richtlijn is een stap vooruit maar laat ook kansen liggen", vindt Bart Staes, Groen! Europarlementslid.

De politieke druk van het Franse voorzitterschap en Europees Commissaris Gunther Verheugen om dit dossier nog voor Kerst af te ronden was ongezien. Vorige week pas werd een compromis bereikt. Vandaag werd het al gestemd. Staes: "Het argument voor deze plotselinge haast is ronduit lachwekkend: de aanstaande inkopen voor kerstmis! Terwijl het zeker een jaar tot twee jaar duurt voor deze richtlijn in de lidstaten van kracht wordt. Bovendien blijkt uit het voorstel dat de overgangstermijn voor sommige kankerverwekkende stoffen vier jaar is."

De herziening van de speelgoedrichtlijn uit 1988 kwam er mede op vraag van de groene fractie nadat in 2007 verschillende keren grote hoeveelheden onveilig speelgoed van de markt moesten worden gehaald. Veel van dat speelgoed, vaak afkomstig uit China, bleek giftige stoffen te bevatten.

In de nieuwe richtlijn wordt het gebruik van sommige allergene geurstoffen en bepaalde chemische stoffen, die kankerverwekkend zijn, mutageen of schadelijk voor onder andere de voortplanting, aan banden gelegd. Maar het gebruik van die stoffen wordt niet volledig verboden en slechts langzaam uitgefaseerd.

Positief is dat importeurs van speelgoed juridisch gelijk gesteld worden met de producenten. Minder positief is dan weer dat de richtlijn voorziet in een halfslachtige controle op veiligheidsstandaarden van speelgoed. Want producenten moeten de veiligheid zelf garanderen.

De richtlijn schrijft wel voor dat lidstaten steekproeven moeten uitvoeren, maar te vrezen valt dat dit te vrijblijvend is. Minister voor Consumentenbescherming Paul Magnette gaf begin november, op een vraag van Meyrem Almaci (Groen!), toe dat België géén punctuele controles op veiligheid van speelgoed uitvoert. Dat gebeurt pas na een concrete klacht.

Staes: "Het toezicht op de veiligheid is willekeurig en tot vandaag bestaat geen echt Europees kwaliteitslabel dat ouders toelaat goed gedocumenteerde beslissingen te nemen en dus speelgoed te vermijden dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid van hun kinderen." Certificering door onafhankelijke instanties laten uitvoeren zou dit probleem verholpen hebben, maar daar had het EP geen oren naar.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?