Persberichten

AA
Europese overheden moeten bindende gedragscode wapenhandel accepteren
De Europese regeringen verdienen forse kritiek omdat zij de Europese gedragscode over wapenhandel niet aannemen en er met een grote boog omheen lopen. Dat is de kern van een resolutie die vandaag door het Europees Parlement werd goedgekeurd.

Europees parlementslid Bart Staes (Groen!): "Het EP hekelt met deze resolutie de politieke impasse over de reeds tien jaar bestaande gedragscode rond wapenhandel en roept het Frans voorzitterschap en de toekomstige voorzitterschappen op alsnog een eensgezind Europees standpunt te bereiken."

Een gemeenschappelijk Europese positie zou betekenen dat de gedragscode wettelijk en juridisch bindend wordt, stelt Staes: "Zo zou er eindelijk een concreet controlemechanisme ontstaan om wapenhandel richting derde landen op serieuze wijze te monitoren. Sinds 2005 is het de Europese Raad niet gelukt om een gemeenschappelijk standpunt te bereiken ondanks herhaalde oproepen van het EP."

Staes: "Dit ook ondanks het feit dat de zogenaamde COARM (Council Working Group on Arms) op 30 juni 2005 overeenstemming bereikte over een gemeenschappelijk standpunt om de vrijblijvende code om te zetten in een bindende gedragscode. Maar sindsdien is er niets meer gebeurd. Dan is een Europese oproep voor een internationaal wapenverdrag niet echt geloofwaardig."

De situatie is nu urgenter omdat er een Europese richtlijn zit aan te komen die de transfer van defensie gerelateerde goederen binnen de EU moet regelen. En ook omdat er een meer efficiënte controle op wapenhandel nodig is. Staes: "We moeten zeker kunnen zijn dat die handel binnen de EU-grenzen zich niet op niet-reglementaire wijze verplaatst naar landen waar een conflict speelt. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen in plaats van louter aan commerciële belangen te denken."

Staes: "De resolutie van het EP benadrukt ook dat de positie van Europa veel geloofwaardiger zou zijn in relatie tot een internationaal verdrag rond wapenhandel als het zelfgeen serieuze controle wil accepteren. Het is daarom betreurenswaardig dat het Frans voorzitterschap niet ijvert voor een bindende gedragscode.'

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?