Persberichten

AA
Europese landen terecht voor de rechter wegens luchtvervuiling  


“Het is een goede zaak dat de Europese Commissie vandaag enkele Europese lidstaten voor het Europees Hof van Justitie daagt omdat ze Europese wetgeving over luchtkwaliteit niet nakomen,” zo reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

Duitsland, Frankrijk en het VK worden gedaagd omdat ze de normen over stikstofdioxide (NO2) niet naleven. Italië, Roemenië en Hongarije omdat ze normen over fijn stof (PM10) niet respecteren. Staes: “Opmerkelijke afwezige is België. In juni 2015 kondigde dezelfde Europese Commissie immers aan om België voor het Hof te slepen wegens het niet nakomen van Europese normen inzake luchtverontreiniging.  Daar kwam dus niets van in huis omdat de zaak werd bevroren. Inzake fijn stof kreeg België alsnog een ‘waarschuwingsbrief’, een fase in de ingebrekstellingsprocedure. En inzake NO2 blijft volgens de Europese Commissie vooral de Brusselse regio in gebreke. Ik vroeg de Commissie om de Belgische autoriteiten niet weer te laten wegkomen met de consequenties. De Europese druk is nodig en nuttig om nationale overheden te dwingen hun burgers beter te beschermen.”

Staes: “Maar het is dus positief dat de Europese Commissie dan eindelijk toch de moed heeft om serieuze juridische stappen te zetten. Want het is redelijk ridicuul dat enkele van de rijkste landen in de EU zo weinig lijken te geven om de gezondheid van hun burgers. Het is genoegzaam bekend dat luchtvervuiling de levens van honderdduizenden Europeanen verkort. Hopelijk zal deze juridische procedure fungeren als een wake-up call en de overheden ertoe aanzetten om beleid te gaan voeren dat mensen beschermd door de emissies te doen dalen.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?