Persberichten

AA
Europese Groenen willen helderheid van Juncker over Cañete

Met een open brief (1) aan Juncker hebben de Europese Groenen vandaag aan Juncker om helderheid gevraagd over de positie van kandidaat eurocommissaris Arias Cañete. In de - voornamelijk Spaanse - media zijn door de jaren herhaaldelijk zaken aan het licht gekomen die op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen. Vorige week verkocht hij al onder druk van media-aandacht zijn aandelen in oliemaatschappijen, maar de directe betrokkenheid van Cañetes familie bij oliemaatschappijen lijkt nog steeds problemen te geven in relatie tot de gedragscode voor Eurocommissarissen. (2)

Europees parlementslid Bart Staes (Groen): "De Groenen zullen volgende week tijdens de hoorzittingen onder andere Cañete aan de tand voelen, hoewel er ook andere eerder dubieuze kandidaten zijn. Dat hij zijn aandelen verkocht is een doekje voor het bloeden. De Gedragscode voor Europees commissarissen, waarvan we trouwens momenteel zelfs een herziening behandelen om de doeltreffendheid te verbeteren, is glashelder: 'Een Commissaris zal zich niet bezighouden met zaken uit zijn of haar portefeuille, waarin hij/zij persoonlijke belangen heeft, in het bijzonder als het gaat om familiebelangen die zijn/haar onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden."

De Groenen wilden niet wachten tot de hoorzitting en willen eerst helderheid van Juncker. Staes: "Ik ben echt verbaasd over deze kandidatuur. Juncker heeft telkens gezegd dat hij opperste transparantie en onafhankelijkheid betracht. Tegelijk komt hij nu met een kandidaat op een portefeuille waar zijn gehele familie belang bij lijkt te hebben via schimmige constructies."

Volgens de gedragscode zullen Eurocommissarissen in het geval van belangenverstrengeling niet mee mogen stemmen of dossiers niet behandelen. Staes: "Ik vraag me dan af hoe Juncker dat wil regelen. Hij heeft zoveel directe en indirecte belangen dat hij bij elke stemming in en uit moet lopen als het bijvoorbeeld over oliebelangen gaat. Dat lijkt me niet handig als je als eurocommissaris gaat over energie."

De Groenen willen daarom nu van Juncker weten of hij op al de hoogte was van de mogelijke belangenverstrengelingen die nu aan het licht komen en hoe hij kan garanderen dat Cañete zich aan de gedragscode zal houden. Bovendien willen de Groenen weten hoe de ingewikkelde zakelijke belangen van de familie Cañete zich verhouden tot het principe dat de onafhankelijkheid van iedere Commissaris met afdoende zekerheid is te garanderen.

Staes: "De Europese Ombudsman liet mij weten dat zij alles wat in haar macht ligt zal gebruiken; desnoods de verplichting voor Europese ambtenaren om voor haar te getuigen, in het geval deze de regels omtrent belangenvermenging niet correct naleven."

Pikant detail in deze kwestie is onder andere dat zijn naasten via een Nederlandse Besloten Vennootschap hun zaken hebben geregeld, mogelijk om belasting te ontwijken.


1. Zie: http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Letters/Letter_to_President_Juncker_24_09_14.pdf

2.Zie Corporate Europe Observatory:
http://corporateeurope.org/power-lobbies/2014/09/many-business-dealings-commissioner-designate-miguel-arias-canete

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?