Persberichten

AA
Europese groenen lanceren transnationale verkiezingscampagne

Een Green New Deal voor Europa, dat is de naam van het verkiezingsmanifest dat 450 groene afgevaardigden uit 27 lidstaten dit weekend goedkeurden, op het verkiezingscongres in het Europees Parlement te Brussel. Europees lijsttrekker voor Groen! Bart Staes: "De groene politieke familie was de eerste die met een eensgezinde Europese campagne naar de kiezers trok. En juist in dit cruciale verkiezingsjaar - dat in het teken staat van een economisch-financiële, een sociale en een ecologische crisis - is het van belang om kiezers in heel Europa een doordacht alternatief te bieden voor de politiek die ons in deze puinhoop heeft gebracht. Groenen zijn en hebben een alternatief, dat antwoorden biedt voor wereldwijde problemen."

Een ‘Green New Deal’ is tevens ook het inhoudelijke speerpunt waarmee de groenen in heel Europa ten strijde trekken voor de Europese verkiezingen van 4-7 juni. Door in de hele Europese Unie 500 miljard euro te investeren in duurzame energie en groene technologie, kunnen er de komende 5 jaar, zeker 5 miljoen duurzame jobs gecreëerd worden. Goed voor economische groei met toekomst en goed voor de strijd tegen klimaatverandering.

‘Duitsland heeft bewezen dat het kan. Door goede wetgeving en juiste beleidskeuzen zijn er de afgelopen jaren al ruim een miljoen mensen werkzaam in sectoren die te maken hebben met groene technologie en duurzame energie. Wij gaan Europeanen overtuigen dat een leefbaarder en socialer Europa mogelijk is,’ aldus Bart Staes. Een slogan die de groene partijen in heel Europa gebruiken luidt dan ook ‘Think big, vote Green’.

Daniel Cohn-Bendit, samen met Duits EP-lid Rebecca Harms, en de Ierse kandidaat Deirdre de Burca, woordvoerder van de Europese groene campagne: ‘Ons antwoord, ons project: de ecologische en sociale hervorming van de samenleving. Ik zeg u: om uit de crisis te geraken, zijn wij het alternatief voor José Manuel Barroso.’

Cohn-Bendit: "Barroso voerde een beleid van deregulering dat mede aan de basis lag van de financiële crisis en koos voor een passieve aanpak van die crisis. Hij werkte aan een deregulering die ook leidde tot een aftakeling van het sociale Europese beleid. En hij heeft zelfs niet de mensenrechten verdedigd, iets wat hij in 2004 nochtans had beloofd. Herinner u ook de foto van op de Azoren, waar vier heren de illegale oorlog in Irak bezegelden: Bush, Blair, Aznar en… Barroso."

‘Stop Barroso’ is een ander eensgezind strijdpunt van de groene partijen. Zij voeren campagne tegen de herbenoeming van de Portugese conservatief aan het hoofd van de Europese Commissie. "Door het slappe beleid van Barroso is de Europese Commissie gedegradeerd tot het secretariaat van de Europese ministerraad. Een Commissie die ook nog eens fors wordt gestuurd door lobbyisten en machtige industrieën. En dan is men verbaasd dat er een kloof is ontstaan tussen de EU en de gemiddelde burger," aldus Staes. "Hasta la vista Barroso," besloot Philippe Lamberts kandidaat voor Ecolo het congres.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?