Persberichten

AA
Europese Groenen krijgen steun voor verplichte lobbytransparantie


Dankzij voorstellen van de Groene fractie in het Europees Parlement moeten Europese parlementsleden voortaan verplicht openheid verschaffen over hun contacten met lobbyisten en over de wijze waarop zij hun extra onkostenvergoedingen spenderen. “Het zijn enkele voorbeelden uit het befaamde Corbett-rapport, waarover tot het allerlaatste moment zeer vreemd politiek gemarchandeerd werd. Maar het is het eindresultaat wat telt en daar kan ik heel tevreden mee zijn”, aldus Europees parlementslid Bart Staes.

Staes: “Eindelijk moeten Europarlementariërs openheid van zaken geven over hun contacten met lobbyisten. Zo maken we voor Europeanen zichtbaar welke belangen volksvertegenwoordigers behartigen. Wij doen dit al jaren en slaagden er nu in om het EP meer in de richting van de Europese Commissie te doen opschuiven.

De Groenen zagen de afgelopen jaren talloze voorbeelden van hoe specifieke belangen van ondermeer de auto-industrie, de agrochemische industrie, de farmaceutische industrie en de tabaksindustrie veel te luid doorklonken in het wetgevingsproces binnen het Europees Parlement, dit ten koste van een strenger klimaatbeleid of maatregelen ter bescherming van milieu en gezondheid. Met deze verplichte openheid over contacten met lobbyisten, wordt het eenvoudiger voor de buitenwereld om te zien hoe Europese besluiten tot stand komen.

“Het is geen schande om contact te hebben met verschillende belangengroepen uit de samenleving. Ik heb die ook, maar burgers hebben het recht om te zien met wie Europarlementsleden contact hebben en hoe ze daar vervolgens mee om gaan in de beoordeling van Europese wetten”, aldus Staes.

Ook inzake de uitgaven binnen de onkostenvergoeding die parlementsleden krijgen, geven de Groenen al jaren het goede voorbeeld door transparant te zijn in die uitgaven, door een overzicht op hun website te publiceren van de gedane uitgaven. Voortaan zouden in principe alle parlementsleden dat moeten doen, ook al stemden velen tegen. Er zijn zelfs journalisten uit heel Europa voor naar het Europees Hof van Justitie gestapt. Transparantie over hoe belastinggeld wordt uitgegeven zou nochtans een evidentie moeten zijn.

De Groenen waren verbijsterd over de poging van de christendemocraten om de lobbytransparantie weg te stemmen. Staes: “Zij vroegen nota bene een geheime stemming om ongezien tegen deze maatregelen over transparantie te kunnen stemmen. Er waren twee geheime stemmingen: één over het lobbyregister en een over de onkostenvergoeding. Gelukkig is hun poging om schimmigheid rond lobbyisten in stand te houden, mislukt.

Staes is ook bijzonder verheugd dat een amendement verworpen werd over de samenstelling van politieke families. Staes: “Men wilde op voorspraak van de fractievoorzitters de plenaire zitting laten stemmen over het wel of niet legitiem zijn van de samenstelling van politieke fracties.  Dat is een gevaarlijke precedent met mogelijk ernstige democratische gevolgen. Het komt alleen het Europees Hof van Justitie toe om deze beoordeling indien nodig te maken.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?