Persberichten

AA
Europees Hof verkiest om geheimhouding onkosten te behouden


Vandaag bevestigde het Europees Hof van Justitie in een vonnis de keuze van de administratieve leiding van het Europees Parlement om documenten betreffende de uitgaven van Europarlementsleden over hun reis- en werkingskosten niet vrij te geven aan een groep onderzoeksjournalisten. Bart Staes, Europarlementslid voor Groen, respecteert maar betreurt dit vonnis.

Staes: “Het feit dat journalisten het Parlement naar het Europees Hof van Justitie hebben moeten slepen om documenten te bemachtigen die eigenlijk publiek goed zijn - het gaat immers om belastinggeld - is een teken aan de wand. Het is duidelijk dat er meer transparantie nodig is wat betreft uitgaven van Europarlementsleden en het is jammer dat de ambtelijke leiding van het EP dat niet iwl in zien, ook al krijgen ze nu juridisch gelijk. Als groene fractie danken we de journalisten voor hun inspanningen om meer transparantie te verkrijgen, maar de bal ligt nu opnieuw in het kamp van het Parlement. Ik roep met aandrang op tot meer transparantie en controle op de onkosten voor parlementsleden, want ik denk dat Europese burgers dat ook terecht verlangen.”

Een grote meerderheid van de parlementsleden is nochtans akkoord met het feit dat er een nood is aan meer transparantie. “Helaas is het Bureau en de Voorzitter van het Europees Parlement, meneer Tajani, niet akkoord en weigeren ze over te gaan tot daden”, zegt Staes. “Als groenen pleiten we al langer voor meer transparantie, in die mate zelfs dat we een eigen beleid uitgestippeld hebben en uitvoeren. Zo maken wij onze uitgaven publiek bekend en storten wij de overschotten terug.” Het overzicht van de secretariaatskosten van kantoor Staes voor de periode 2017 - 2018 kunt u hier raadplegen.

Staes: “De regels moeten nu echt ingrijpend veranderen of mogelijk misbruiken van onkostenvergoedingen zal zich in de schaduw kunnen blijven voortzetten. Die geheimhouding berokkent alleen maar onnodig schade aan het imago van het Europees Parlement en bij uitbreiding alle Europese instellingen. Bovendien geeft geheimhouding munitie aan de eurosceptici, die dit maar al te graag gebruiken, terwijl ze zélf bij de eersten zijn die de regels niet respecteren. En dat terwijl een aantal duidelijke regels daar een eind aan kunnen maken.”

“Het gaat hier om publiek geld dat dient om de werkingskosten van ons kantoor te dekken. Wij zijn het moreel verplicht aan de belastingbetaler om daar zo transparant en zo verstandig mogelijk mee om te gaan, de burger heeft volgens mij het recht op die informatie. Daarom zullen de groenen in het Europees Parlement blijven strijden - we deden dat al lang voor deze rechtszaak overigens - voor meer transparantie wat betreft de financiën van en een correct beheer door het Parlement. Wij eisen bijvoorbeeld dat de diensten van het Europees parlement jaarlijks minstens 5% van alle onkostenuitgaven controleert en dat dit deel zou uitmaken van de jaarlijkse financiële audit van het parlement”, aldus Bart Staes.

Achtergrondinformatie

De groene fractie in het Europees Parlement roept Europarlementsleden op om bewijzen bij te houden van al hun uitgaven, het overschot terug te storten op het einde van hun mandaat en om jaarlijks een publiek overzicht van hun uitgaven te publiceren.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?