Persberichten

AA
Europees energiebeleid tot 2030 maakt stap in goede richting


Het Europees Parlement heeft dinsdag drie brokken wetgeving aangenomen waarmee de ruggengraat van de Europese Energie Unie is neergezet. Daarmee staat het Europese energiebeleid tot 2030 grotendeels vast. Groen Europees parlementslid Bart Staes reageert optimistisch: “Gezamenlijk vormen deze drie stukken wetgeving de ruggengraat van de in opbouw zijnde Europese Energie Unie. We weten nu dat de EU minimaal 32,5 procent efficiënter om moet gaan met energie en 32 procent duurzame energie moet opwekken in 2030.”

Concreet gaat het om de ‘Richtlijn Duurzame Energie’, de ‘Richtlijn Energie-efficiëntie’ en de ‘Richtlijn voor het Beheer van de Energie Unie’. Staes: “Deze drie stukken wetgeving gaan op zichzelf nog niet de omslag teweegbrengen die nodig is, mede in het licht van de klimaatverandering, en toch is het eindresultaat wederom een stapje in de juiste richting."

Dankzij de groene fractie werd ook vastgesteld dat de Europese economie tegen 2050 CO2-neutraal moet zijn. De Europese Commissie moet daarom tegen april volgend jaar met een lange termijnstrategie komen.

Om de doelstellingen van het Parijsakkoord te halen en toch de energieprijzen zo laag mogelijk te houden, is een goed functionerende Europese energiemarkt nodig. Daarom moeten nationale energiemarkten beter op elkaar worden afgestemd. De zogeheten Energie Unie moet dat bewerkstelligen. Een goed geïntegreerde Energie Unie vraagt om planning en toezicht, de regels daarvoor zijn nu vastgelegd in de Richtlijn voor het Beheer van de Energie Unie.

Staes: “Deze wetgeving legt onder andere vast hoe lidstaten moeten garanderen dat ze gezamenlijk de doestellingen voor duurzame energie en energie-efficiëntie halen. Ook is het idee van een CO2-budget voor het eerst in een EU-wet opgenomen. Daarmee wordt erkend dat er nog maar een maximale hoeveelheid CO2 is dat de EU als geheel mag uitstoten. De exacte getallen moeten nu verder uitgewerkt worden door de Europese Commissie.”

Tot en met 2020 heeft de Europese Unie een doelstelling van 20 procent duurzame energie, dat helaas door België nog niet wordt gehaald met de huidige stand van zaken.  Nu is er een nieuwe doelstelling van 32 procent voor 2030 vastgesteld, die in 2023 nog omhoog bijgesteld kan worden. Staes: "Het is een eindresultaat waar we als groene fractie mee kunnen leven. Het geeft een duidelijk signaal aan de energiesector. Investeerders weten welke kant de EU opgaat."

Groen Links collega Bas Eickhout is hoofdonderhandelaar op het bio-energie gedeelte van de nieuwe wetgeving en daar is volgens Staes belangrijk werk geleverd: "Het is onder andere gelukt om ervoor te zorgen dat er geen directe Europese stimulans meer zit achter het gebruik van biobrandstoffen gemaakt uit voedselgewassen. Daarnaast is er voor het eerst in EU-wetgeving opgenomen dat er een strikte uitfasering moet komen van de meest schadelijke biobrandstoffen, waar sowieso palmolie onder valt."

Ook zijn er nieuwe Europese afspraken over energiebesparing gemaakt. Staes: “We weten en zeggen het al jaren: het beste en meest efficiënte kilowattuur is het kilowattuur dat je niet gebruikt. Besparingen in energieverbruik betalen zichzelf terug via een lagere energierekening. Maar aangezien overheden, bedrijven en huishoudens vaak enkel naar de kortere termijn kijken, komen de benodigde besparingen niet of onvoldoende van de grond. Ambitieuze wetgeving is dus hard nodig. Elk EU-land moet jaarlijks 0,8% minder energie verbruiken. Bovendien zal het leiden tot innovatie, nieuwe duurzamere apparaten en werkgelegenheid.”

Staes: “Dankzij de Europese Groenen is nu afgesproken dat we in 2030 met 32,5 procent zuiniger om moeten gaan met energie. Het was een flink gevecht om dit getal te krijgen, en met name vanuit de Commissie en de EU-landen was er veel weerstand. Toch is het gezien het enorme potentieel van energiebesparing nog niet voldoende. Net als de doelstelling voor duurzame energie, is de doelstelling voor energie-efficiëntie echter gekoppeld aan de herzieningscyclus van het Parijsakkoord, dat betekent dat we in 2023 een kans krijgen om de doelstellingen verder op te schroeven.”

Al bij al is er vandaag weer een stap in de juiste richting gezet, maar we zijn er nog lang niet. Volgende halte voor de vormgeving van de Energie Unie is bijvoorbeeld de wetgeving inzake 'capaciteitsbetalingen' die momenteel onderhandeld wordt, daar moet de EU ervoor zorgen dat het niet langer mogelijk blijft voor Europese regeringen om onder het mom van 'energiezekerheid' subsidies te kunnen geven voor het openhouden van onrendabele fossiele energiecentrales. “Daarmee sponsoren regeringen immers de verdere ontsporing van klimaatverandering mét belastinggeld", aldus Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?