Persberichten

AA
EU pakt veiligheid olieboringen op zee aan

Energiecommissaris Oettinger heeft vanavond in het Europees Parlement over de veiligheid van olieboorplatforms een grote stap gezet in de richting van de Groenen. Een maand geleden hield de Commissie nog de boot af, maar nu voelen zij ook de urgentie om in te grijpen. Europarlementslid Bart Staes ziet de actieve inzet van de Groene fractie in het EP tot resultaten leiden.

Staes: "De EU wetgeving bevat nu nog serieuze lacunes als het gaat om aansprakelijkheid, inspecties en rampenplannen. Dat analyseerden wij al enkele weken geleden en de Commissie deelt nu onze visie. Samen met de andere Europese Groenen pleitte ik daarom vorige maand voor een moratorium op nieuwe olie- en gasexploratie en -exploitatie in de diepzee, tot er meer duidelijkheid is over het wettelijke kader. Vandaag geeft de Europese Commissie aan dat geen regering bij zijn volle verstand nieuwe, diepzee olieboringen zou moeten toestaan. Ik juich dit toe. Het is nu aan het Belgisch voorzitterschap en de lidstaten om deze goede raad op te volgen. Landen als Groot-Brittannië en Ierland hebben laatst aangegeven door te gaan met diepzee olieboringen, tot wel 3000 meter diepte, maar moeten zich misschien nog eens achter de oren krabben."

De Europese Commissie heeft tijdens een eerder debat in de milieucommissie van het parlement aangegeven nog niet goed te weten of de Europese wetgeving rondom gas- en olieboringen op zee adequaat is. Ze houden daarom de bestaande regelgeving onder de loep. In het najaar volgen eventueel voorstellen.

"De Europese Commissie voert de komende maanden een stress test uit op de bestaande regelgeving en zal zonder te treuzelen met specifieke wetsvoorstellen komen als dit nodig blijkt te zijn", aldus Staes die blij is met deze voortvarende aanpak. "Ook wat betreft de aansprakelijkheid bij rampen rond offshore exploitatie lijkt de Commissie onze richting op te komen. De huidige Europese milieuwetgeving over aansprakelijkheid geldt niet voor een olieramp in zee. Wij vinden dat de vervuiler, de oliemaatschappijen dus, moet betalen. De Commissie geeft aan dat zij dat met ons eens zijn. Mooie beloftes van de Europese Commissie, nu concreet doorgaan!"

Dat doorgaan zou wat betreft Staes kunnen door het betrekken van het EMSA, het Europese Agentschap voor Maritieme Veiligheid: "Dit speelt momenteel geen rol in het inspecteren van booreilanden. De Groenen hebben gesuggereerd hun mandaat uit te breiden zodat zij ook de inspectie van booreilanden gaan monitoren. De Commissie heeft aangeven deze mogelijkheid nader te onderzoeken en de verantwoordelijke Transport Commissaris Kallas is alvast voorstander voor een uitbreiding van het mandaat van EMSA."

"Ook het Belgisch voorzitterschap kan een schitterende rol spelen door dit politieke momentum te grijpen. Want lidstaten met offshore industrie tonen een neiging om nog teveel cavalier seul te willen spelen en stellen dat zij goede regulatoren hebben en alles goed geregeld hebben. Maar die lidstaten moeten erkennen dat dit een Europees dossier is: als er een olievervuiling voor de Schotse of Noorse kust zou plaatsvinden, dan dragen alle landen rond de Noordzee de gevolgen. Daarom pleit ik voor meer transparantie door bijvoorbeeld alle inspectierapporten van de lidstaten op één Europese website te publiceren."

"Heel concreet kan België een actieve rol spelen op de komende ministeriële OSPAR- conferentie die in september in Noorwegen plaatsvindt. Daar zal men een ministeriële verklaring ondertekenen opdat OSPAR een centrale rol kan spelen in de European Maritime Strategy. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat in de zogenaamde 'Bergen Statement 2010', er een stevige passage wordt gewijd aan een zo veilig mogelijke offshore gas- en olieindustrie. En OSPAR zou een onafhankelijke studie kunnen doen naar de bestaande lacunes in de regelgeving en de noodzakelijke hervormingen om vervuiling van onze zeeën te voorkomen."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?