Persberichten

AA
EU nalatig bij aanpak griepvirussen

De Europese ministers van volksgezondheid komen morgen in Luxemburg bijeen voor een spoedberaad over de Mexicaanse griep. "Hadden de Europese Commissie en de lidstaten de resolutie van het Europees Parlement uit 2006 uitgevoerd, dan was er veel minder reden tot paniek," aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen!).

Naar aanleiding van de vogelgriep pandemie in 2005 en 2006, keurde het Europees parlement op 14 juni van dat jaar een resolutie goed waarin de Europese Commissie werd opgeroepen om samen met de lidstaten te werken aan een gecoördineerd Europees draaiboek, voor het geval er weer een mondiale grieppandemie zou opduiken. "Vandaag stellen we vast dat de EU aan deze oproep onvoldoende concreet gehoor heeft gegeven," stelt Staes vast.

"En dat is ongehoord," zo vindt Staes, "het is maar weer eens een voorbeeld van hoe Europese samenwerking zoveel voordelen zou opleveren; maar dat helaas nog door te weinig mensen wordt begrepen. Zelfs niet in tijden van crisis, zoals nu met de Mexicaanse griep." Staes werkte destijds samen met zijn Cypriotische collega Adamos Adamou, aan de resolutie van het EP.

Een andere veel geconsulteerde partner was destijds het European Centre for Disease Control (ECDC) in Stockholm. Dat centrum houdt nu de verspreiding van het virus A/H1N1 in de gaten en zou moeten instaan voor het uitwisselen van informatie.

Ook daartoe riep de resolutie op: een goede afstemming van nationale draaiboeken en dat van de EU, met een coördinerende rol voor de Commissie en het ECDC. Maar helaas is van informatie-uitwisseling en samenwerking bar weinig in huis gekomen.

Europees commissaris voor gezondheid Androulla Vassiliou schat in dat de Europese Unie slechts voor 16% van haar bevolking virusremmers in voorraad heeft. De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt minimaal 25% aan. En in de EP-resolutie wordt opgeroepen dat lidstaten tot 30 % van de bevolking kunnen dekken. "Het is daarom zaak dat de EU-gezondheidsministers morgen afspraken maken over het opbouwen van een grotere voorraad virusremmers op basis van de resolutie uit 2006," aldus Staes. Maar volgens Vassiliou zijn de lidstaten niet eens geneigd informatie te delen over wie welke voorraden in huis heeft. Nog volgens de Europese Commissie bleek tijdens een vergadering in september 2008 dat de lidstaten niet wilden samenwerking om bijvoorbeeld een gezamelijke Europese stock aan te leggen.

Staes: “Dat Europese landen zich terugtrekken achter hun zogezegd veilige dijken heeft echt geen zin. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat er geen reden tot paniek is, maar zegt ook dat de situatie ernstig is. Europa had zich al beter kunnen voorbereiden, maar het is nog niet te laat. We kunnen dit binnen de perken houden, maar dan moeten we wel samenwerken; Een virus als dit trekt zich niets aan van landsgrenzen. De uitbraak van de Mexicaanse griep in verschillende EU-landen is daarom geen nationaal probleem van die landen, maar een Europees en zelfs mondiaal probleem.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?