Persberichten

AA
EP wil jongeren aan het werk

Om de groeiende jeugdwerkloosheid een halt toe te roepen, heeft het EP vandaag een batterij voorstellen gestemd. "Aan de Europese Commissie nu om die over te nemen, anders riskeren we dat een hele generatie talentvolle jonge mensen een slechte start maakt", reageert Bart Staes, Groen! Europarlementslid.

De economische crisis jaagt de werkloosheidscijfers de hoogte in, niet in het minst bij jongeren onder de 25. Maar liefst 21,4% (lees: 5,5 miljoen jongeren) is vandaag werkloos. Dat is bijna het dubbele van het gemiddelde werkloosheidscijfer. En dat cijfer zal verder stijgen, als niet dringend ingegrepen wordt.

Staes: "In het Europese jaar van de strijd tegen armoede en uitsluiting, komen deze praktische voorstellen geen dag te vroeg. Als we hier niet volop werk van maken, wordt een hele generatie sociaal uitgesloten en brengen we de economische en sociale toekomst van Europa in gevaar."

Volgens de resolutie van het EP moeten jongeren na 4 maanden werkloosheid het recht hebben op een job of betaalde stage, een opleiding of een combinatie van beiden. Stages moeten via een Kwaliteitscharter een redelijk inkomen verschaffen en beperkt zijn in tijd. Verder vraagt de resolutie dat 10% van het Europees Sociaal Fonds wordt gereserveerd voor projecten die jongeren aan werk helpen. Voorts moet de Europese Commissie erop toezien dat bestaande wetgeving in de diverse lidstaten niet discriminerend is voor jongeren en hen toegang garandeert tot sociale voordelen inzake werkgelegenheid.

Staes: "Juist in tijden van economische crisis is jeugdwerkloosheid een van de meest prangende problemen. Naast de hoge druk op de sociale zekerheid en de nefaste invloed op de economische welvaart van een land, werkt langdurige werkloosheid bij jongeren vooral negatief op het zelfvertrouwen en een positief toekomstbeeld. We dragen hierin als samenleving een zware verantwoordelijkheid."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?