Persberichten

AA
EP roept op tot behalen millenniumdoelen
'Help armoede de wereld uit' was de leuze bij de lancering van de Millenniumdoelen in 2000. De wereld is tien jaar verder maar is niet op schema. Op 20-22 september 2010 maakt de algemene vergadering van de VN de balans op. Vandaag stemde het Europees Parlement over de Europese inzet voor de VN-top. "We moeten dringend een tandje bijsteken", vindt Europarlementslid Bart Staes (Groen!).

De resolutie maakt een balans op van de 8 milleniumdoelen zoals het terugdringen van armoede en honger met 50%, volledig basisonderwijs, de opheffing van genderongelijkheid en gezondheidsgerelateerde onderwerpen en doet voorstellen voor de komende vijf jaar.

Staes: "De meeste Europese lidstaten halen het vooropgestelde doel van 0,7% van het bnp voor ontwikkelingssamenwerking nog steeds niet. De economische crisis maakt dat veel lidstaten juist willen snijden in hun ontwikkelingsbudget. De voedsel- en energiecrisis wordt nochtans het zwaarst gevoeld in ontwikkelingslanden. De komende vijf jaar is er een inhaalslag te maken. Groen! wil dat Europa zijn verantwoordelijkheid neemt voor het welslagen van de Millenniumdoelen. Om te beginnen zullen alle Europese landen aan de 0,7-procentsnorm moeten voldoen."

De groene fractie diende verschillende amendementen in om tot een meer coherent ontwikkelingsbeleid te komen. In de discussie nu over de millenniumdoelen zou deze boodschap terug moeten komen.

"Coherentie van het Europees handelsbeleid en visserij is nog steeds ver te zoeken," aldus Staes. "Door de landbouwsubsidies die wij aan Europese boeren geven kunnen boeren in ontwikkelingslanden geen goede prijs krijgen voor hun producten. De weg naar Armoede de wereld uit begint met eerlijke handel."

Ook wil het EP een belasting op valuta- en derivatentransacties invoeren en een einde stellen aan belastingparadijzen, belastingontduiking en illegale kapitaalstromen, binnen het G20- en VN-kader.

Staes: "Het wordt hoogtijd dat er meer transparantie komt en dat automatisch gemaakte winsten en betaalde belasting openbaar worden gemaakt. Ik pleit al langer voor een rapportagesysteem per land zodat ontwikkelingslanden in staat zijn hun eigen middelen te houden voor hun eigen ontwikkeling."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?