Persberichten

AA
Dierenproeven: koplopers dierenwelzijn aan banden gelegd

De nieuwe Europese wetgeving voor dierproeven die het Europees Parlement vandaag goedkeurde, schiet ernstig tekort. Dat stelt Europarlementslid Bart Staes (Groen!): "Ik vind het vooral ook kwalijk dat de lidstaten nu niet langer de vrijheid hebben om zelf strengere regels voor dierproeven te hanteren."

Volgens de bestaande richtlijn hebben lidstaten van de EU de vrijheid om strengere regels voor dierproeven aan te nemen. Met de nieuwe wetgeving mogen lidstaten echter geen koploperspositie meer innemen. Staes: “Deze beperking van de nationale beleidsvrijheid dient geen zinnig doel. Dieren worden zo het slachtoffer van het 'gelijkschakelingsdogma' van de interne markt. De geschiedenis laat zien hoe belangrijk het is dat lidstaten voorop durven lopen. Zonder nationale koplopers zouden veel Europese regels voor dierenwelzijn, zoals het verbod op dierproeven voor cosmetica, nooit tot stand zijn gekomen.”

De nieuwe richtlijn verbetert wel de controle op bedrijven en instellingen die proefdieren fokken, verhandelen of gebruiken. Lidstaten moeten inspecties uitvoeren op ten minste 33% van de laboratoria die dieren gebruiken. Maar het voorschrift om automatisch alternatieve testmethoden te gebruiken - zonder dieren - wanneer die beschikbaar zijn, is minder dwingend geformuleerd dan in de oude richtlijn.

Staes reageert teleurgesteld: “Dit is een gemiste kans om dierenleed terug te dringen en de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren. De nieuwe regels miskennen de vooruitgang die is gemaakt bij het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven. Deze alternatieve testmethoden, waarbij bijvoorbeeld celkweken van menselijk weefsel worden gebruikt, blijken vaak betrouwbaarder te zijn dan dierproeven.”

Voorstellen van de Groene fractie om de nu goedgekeurde richtlijn aan te passen en strengere nationale regels toe te staan, een impuls te geven aan alternatieve testmethoden, en het gebruik van primaten verder aan banden te leggen, werden door een meerderheid van het Parlement verworpen. Staes: "We hebben enkele jaren gewacht op de herziening van de richtlijn en dit is een gemiste kans voor meer dierenwelzijn in de EU. Met zo'n 12 miljoen proefdieren die elk jaar voor onderzoek worden ingezet, konden en moesten we veel verder gaan."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?