Persberichten

AA
Brexit: uitstel enkel mogelijk voor snel doorbreken van de impasse


Gisteravond heeft het Britse Lagerhuis gestemd voor het verlengen van Artikel 50 en daarmee het uitstel van de Brexit. De dag daarvoor stemde het Lagerhuis tegen een Brexit zonder akkoord met de EU, een dag na een tegenstem voor het akkoord dat Theresa May voorstelde. "Nu het duidelijk is dat het Britse Parlement geen Brexit zonder akkoord wil en de Brexit daarvoor wil uitstellen, moet men uitstippelen hoelang dat uitstel mag duren en waarvoor die tijd moet dienen om uit deze impasse te geraken", zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

Staes: "Het Verenigd Koninkrijk had twee jaar tijd maar heeft nog altijd geen consensus bereikt. Een verlenging is mogelijk, maar dat moet een concreet doel hebben en het mag niet dienen voor louter wat extra geroep en gekraai in het Britse Lagerhuis. Men zou beter aan het Britse volk vragen of ze die Brexit überhaupt nog willen in plaats van nog een derde stemming over het huidige voorstel."

"Het dossier raakte verzand in een politiek theater. Dat is onverantwoord ten aanzien van de Britse en Europese burgers. Aan beide kanten van het Kanaal leven mensen in angst en onzekerheid. Bedrijven weten niet hoe ze zich kunnen voorbereiden. Mensen en hun inkomens worden gegijzeld. En aan het eind van de rit is de Brexit een verlies voor beide kanten. Als het Britse volk in een tweede referendum zou opteren om toch te blijven dan moeten de 27 andere lidstaten bereid zijn hen te verwelkomen", aldus Bart Staes.

Praktisch

Het Verenigd Koninkrijk moet volgende week op de volgende Europese Raad van 21 en 22 maart met de EU een akkoord bereiken over hoe lang de verlenging kan duren.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?