Persberichten

AA
Biometrische paspoorten: Big Brother komt gevaarlijk dichtbij

Voor de zomer moeten alle nieuwe Europese paspoorten een elektronische chip of sticker met biometrische kenmerken van de eigenaar bevatten, namelijk twee vingerafdrukken en een foto. Het Europees Parlement stemde vandaag voor correctiewetgeving die de leeftijdsgrens van 12 jaar en ouder heeft vastgesteld. Europarlementslid Bart Staes (Groen!) ondersteunt de correcties maar is gekant tegen het excessief gebruik van biometrische gegevens.

Het voorstel laat toe om vingerafdrukken op te slaan in paspoorten/reisdocumenten om de authenticiteit van het document en de identiteit van de houder te verifiëren. De nieuwe aanpassingen zijn volgens Staes wel een verbetering op de bestaande wetgeving. Kinderen jonger dan twaalf jaar worden vrijgesteld van het afnemen van vingerafdrukken. Lidstaten die al vingerafdrukken afnemen van kinderen, zoals Portugal, mogen dit niet bij kinderen onder zes jaar. Vergeleken met het voorstel van de Commissie en de Raad om overal de minimumleeftijd op zes jaar vast te leggen is dit een stap vooruit. Personen waarbij vingerafdrukken afnemen fysiek onmogelijk is, worden ook vrijgesteld.

Staes wijst wel op het prijskaartje dat het nemen van vingerafdrukken met zich meebrengt: "Een visum kost nu al gauw 60 euro en het verplicht afnemen van vingerafdrukken zal die prijs flink doen stijgen. Een familie met vier kinderen die op reis wil zal, nog voor het vertrek, al flink wat geld moeten uitgeven."

Staes meent dat het afnemen van vingerafdrukken dient om criminelen te identificeren en niet om een 'Big Brother' samenleving te creëren. Excessief gebruik van het nemen van vingerafdrukken of het gebruik van biometrische gegevens is niet proportioneel in vergelijking met wat men wil bekomen. Deze werkwijze is niet efficiënt en bovendien zeer duur. Is het sop de kolen dan wel nog waard, vraagt Staes zich af.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?