Persberichten

AA
Biodiversiteit: een nieuwe kans om leiderschap te tonen

Het Europees Parlement keurde vandaag een rapport goed over biodiversiteit, de verscheidenheid aan plant- en diersoorten. 2010 is het Jaar van de Biodiversiteit. De afgelopen 40 jaar is die biodiversiteit met een derde afgenomen en wordt bijna de helft van alle zoogdieren en vogels met uitsterven bedreigd. "Regeringsleiders voelen de urgentie nog niet. Ondertussen neemt het verlies van biodiversiteit in een alarmerend tempo toe," aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen!). In oktober vindt in Nagoya de VN-conferentie over Biodiversiteit plaats. Staes vreest dat Europa dezelfde fout maakt als bij de CITES-vergadering in Doha eerder dit jaar.

Staes: "In het vandaag aangenomen rapport roept het EP op om tegen het jaar 2020 de achteruitgang van biodiversiteit tot stilstand te brengen. Maar een vorige streven was om dat doel al tegen 2010 te bereiken. Hetgeen dus jammerlijk is mislukt. Daarom moeten wij vanaf nu een biodiversiteit-check uitvoeren op alle Europese subsidies en beleidsprogramma´s, zodat geld gaat vloeien naar maatregelen die positief uitpakken voor het milieu. Vandaag is de algemene vergadering van de VN bijeen om over biodiversiteit te praten. Ik roep op dat zij ons doel voor 2020 omarmen en duidelijk maken dat het menens is."

Zo moet bescherming van biodiversiteit geïntegreerd worden in het landbouw-, visserij-, en transportbeleid en moeten voldoende financiële middelen beschikbaar komen voor natuurbescherming. Er moet bijvoorbeeld voldoende geld vrijgemaakt worden voor het écht beschermen van de natuursites van het Europese Natura2000.

Staes: "Een serieus beleid rond biodiversiteit is geen luxe, ook niet in tijden van economische crisis. Het vergt wel het eenvoudige inzicht dat het menselijk voortbestaan, direct gelieerd is aan een zo grote mogelijke biodiversiteit. En dat ook onze welvaart er aan gekoppeld is. Studies wijzen erop dat de vermindering van de welvaart door achteruitgang van biodiversiteit momenteel ongeveer 50 miljard euro per jaar bedraagt en dat dit verder zal oplopen. De recente ARTE-reportage over het teloorgaan van de bijenpopulaties (uitgezonden als Panorama-reportage op zondagavond 19 september), toonde op hallucinante wijze aan hoe groot de uitdagingen zijn."

Van 18 oktober tot 29 oktober vindt in Japan de tiende bijeenkomst van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit plaats (1). Staes is teleurgesteld dat de Europese milieuministers pas vier dagen, voordat deze biodiversiteitconferentie begint, de Europese positie zullen vaststellen. Staes: "Het is te hopen dat Joke Schauvliege dit keer haar huiswerk zal hebben gemaakt."

Staes: "Bij de CITES-conferentie over bedreigde diersoorten zagen we de gevolgen van Europees getreuzel: Japan had ruimschoots de tijd om de wereld af te reizen om steun te ronselen van andere landen, terwijl wij nog met intern gesteggel bezig waren. Als gevolg bleef een handelsstop op de met uitsterven bedreigde blauwvintonijn uit. Nu is de Europese positie vier dagen in plaats van 1 dag voor start van de conferentie bekend (2). Nog steeds te laat om allianties te kunnen sluiten met gelijkgestemde landen."

- (1) Op 5 oktober organiseert de Groene fractie in het Europees Parlement een conferentie over klimaat en biodiversiteit.

- (2) : Greens/EFA biodiversiteit campagne: www.thinkbiodiversity.org

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?