Persberichten

AA
Bereikte akkoord over klokkenluiderbescherming is overwinning van de waarheid


Afgelopen nacht bereikten het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van Ministers een akkoord over de voorgestelde Richtlijn ter Bescherming van Klokkenluiders. Deze Richtlijn zal personen die met hun verhaal naar buiten willen komen wanneer ze wanpraktijken op de werkvloer zien gebeuren wettelijk beschermen.  “Klokkenluiders vormen een kracht van positieve verandering, hoewel ze al veel te lang kampen met angst en represailles of wraakacties, hetzij in een rechtszaak of daarbuiten, wanneer ze wanpraktijken, corruptie of criminaliteit blootleggen op de werkvloer”, zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

Deze Richtlijn verplicht de Europese lidstaten wettelijk standaarden in te voeren ter bescherming van klokkenluiders. Daaronder valt bijvoorbeeld het opzetten van officiële kanalen om informatie kenbaar te maken, een geheimhoudingsprincipe, een wettelijk beschermend kader en sancties voor zij die klokkenluiders willen vervolgen. Staes: “Eindelijk krijgen klokkenluiders de steun die ze verdienen met bescherming tegen civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid én zijn er ook sancties mogelijk voor zij die klokkenluiders proberen te vervolgen.”

"Dit akkoord is een overwinning voor de waarheid en helpt ervoor te zorgen dat werkgevers ook aansprakelijk zijn. De angst voor represailles, intimidatie of wettelijke vervolging zal klokkenluiders én bijgevolg ook de waarheid niet meer in de weg staan. Ondanks de vele pogingen van sommige Europese overheden om op het laatste moment het akkoord nog te ondermijnen is het bereikte akkoord zeker ook een overwinning voor de groene fractie in het Europees Parlement. Wij waren lang vragende partij voor een robuuste bescherming voor klokkenluiders. Het kostte veel tijd en moeite. We stelden zélf een ontwerp voor een klokkenluidersrichtlijn voor. En dat was de finale druk die ervoor zorgde dat de Europese Commissie met een voorstel kwam dat nu uiteindelijk wet wordt”
, aldus Bart Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?