Persberichten

AA
Belang van consument komt voor introductie 'nano' en gekloond voedsel

Het Europees Parlement keurde vandaag de regulering goed omtrent het op de markt brengen van nieuwe voedselsoorten, zoals voedsel met nano-deeltjes. Vleeswaren van gekloonde dieren en hun nakomelingen mogen van het EP niet onder deze verordening vallen. "Daarvoor willen wij aparte wetgeving," aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen!).

Deze goedgekeurde regelgeving betreft een heel gamma van nieuwe voedselproducten die pas sinds 1997 worden geproduceerd met hypermoderne productietechnieken en waarvan de potentiële impact vaak nog onvoldoende wetenschappelijk is geanalyseerd. Daarom is voor de introductie van dit soort nieuwe voedingsproducten een Europees regelgevend kader nodig.

Staes begeleidde dit rapport vanuit de milieucommissie van het EP en is verheugd dat het voldoende steun kreeg: "Het Parlement geeft hiermee allereerst een helder signaal aan de Europese Commissie en de lidstaten dat we geen gekloond voedsel op onze borden willen. Daarom stemde het EP voor het uit de verordening 'Novel Foods' houden van 'gekloond vlees'. Het klonen van dieren is in de eerste plaats onnodig schadelijk voor dieren. Ten tweede zijn de langetermijneffecten voor de volksgezondheid onvoldoende onderzocht. Tegen deze achtergrond zou het onverantwoord zijn om voedingswaren van gekloonde dieren en hun nakomelingen nu al op te nemen in de verordening rond nieuwe voedingsproducten."

In eerdere onderhandelingen gaven de lidstaten aan niet te voelen voor aparte regelgeving. "Het Belgisch voorzitterschap zal nu moeten proberen om alsnog tegemoet te komen aan de duidelijke wil van het parlement en de Europese Commissie moet een voorstel maken dat het verspreiden van gekloond voedsel verbiedt en in de tussentijd moet er een moratorium op de verkoop hiervan komen," aldus Staes.

Het EP stemde ook voor het voorzien van duidelijke etiketten op voedingswaren waar nanodeeltjes in zitten. Staes: "Bovendien maakte het EP duidelijk dat er geen sprake kan zijn van het op de markt brengen van 'nanovoedsel' totdat er wetenschappelijke methoden zijn om de risico's te onderzoeken. Dit is Europese logica: we moeten eerst weten of voedsel veilig is, vooraleer het op de Europese markt kan komen. Het is te hopen dat de lidstaten en de Europese Commissie ook doordrongen raken van deze logica."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?