Persberichten

AA
Barroso moet integriteit ontslagen commissaris Dalli herstellen

De groene Europarlementsleden Bart Staes en José Bové eisen dat de Europese Commissie op korte termijn eerherstel aanbiedt aan de in oktober ontslagen Europees Commissaris John Dalli. Ze doen dat als reactie op het nieuws dat Peter Paul Zammit, de bevoegde Maltese politiecommissaris en tevens openbaar aanklager, verklaarde dat er geen strafrechtelijke feiten of bewijzen zijn om Dalli juridisch te vervolgen.


De twee groene parlementsleden zijn blij voor John Dalli en zijn familieleden die “het laatste half jaar door een hel gegaan zijn”.

Staes: “Tegelijkertijd moet dit besluit van de Maltese juridische autoriteiten totaal niet verbazen voor al wie het dossier goed kent. In Malta komt men nu tot dezelfde conclusie die ik met mijn collega José Bové en Ingeborg Graessle (CDU) al maanden geleden trok. Er is in het hele, haastig in elkaar geflanste en gemanipuleerde OLAF-onderzoek simpelweg niet één echt concreet feit dat Dalli ten laste gelegd kan worden.”

Staes: “Over de cruciale vraag waarom Commissievoorzitter José-Emmanuel Barroso en Catherine Day, de secretaris-generaal van de Europese Commissie er toch alles aan hebben gedaan om Dalli opzij te schuiven en daarmee de nieuwe Tabaksrichtmijn mrt minstens drie maand uit te stellen, bestaan diverse vermoedens waar het Europees Parlement heldere antwoorden op moet krijgen”. Daar antwoorden op krijgen wordt voor Staes nu topprioriteit.

Ook het Toezichthoudend Comité van OLAF kwam tot de conclusie dat weinig van het OLAF onderzoek naar Dalligate deugde en dat er fundamentele rechten van betrokkenen zijn geschonden. Staes: “Het is elke week duidelijker dat de positie van de heer Kessler, directeur-generaal van OLAF, echt onhoudbaar is.”

Staes: “Maar er is een ander belangrijk punt: het Toezichthoudend Comité wees er nadrukkelijk op dat de Europese Commissie als hoeder van de EU-Verdragen de absolute plicht heeft om ervoor zorg te dragen dat fundamentele mensenrechten gerespecteerd worden. Als dan blijkt dat Commissievoorzitter José Manuel Barroso hierin manifest gefaald heeft en dan nog wel ten aanzien van een lid van zijn college, dan heeft Barroso een politiek probleem van de eerste orde. Als hij ook maar een greintje respect heeft voor het imago van de Europese instellingen, op een jaar voor de Europese verkiezingen, dan geeft hij tekst en uitleg aan het Europees Parlement.”

Staes: “Ik schrijf Barroso nog deze week een brief waarin ik hem formeel vraag om de heer Dalli nog voor het zomerreces op zijn kabinet uit te nodigen voor een kop koffie, waarbij hij Dalli zijn verontschuldigingen aanbiedt en met hem bespreekt hoe de Europese commissie Dalli’s professionele integriteit in ere kan herstellen. Als Barroso ook maar een beetje politiek fatsoen heeft dan doet hij dat zo snel mogelijk. Daarnaast moet er een onderzoek komen naar waarom OLAF en de Europese Commissie op deze manier, zo snel dit hele onderzoek zo mismeesterd hebben. Wij zullen de andere politieke fracties in het Europees Parlement, die tot nu toe niets hebben bijgedragen om meer klaarheid te krijgen, nogmaals verzoeken om hun controlerende taak als volksvertegenwoordiger ook uit te oefenen in deze zeer onverkwikkelijke zaak. ”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?