Persberichten

AA
Barroso herkozen, Europese hoop vervlogen?

'In een tijd die schreeuwt om fundamentele verandering en meer realistisch beleid, heeft het Europees parlement vandaag gekozen voor nog eens vijf jaar van oude, achterhaalde politiek en status quo.' Daarmee reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen!) op de nipte meerderheid waarmee Jose Manuel Barroso vandaag dan toch werd herkozen als voorzitter van de Europese Commissie.

Barroso werd met 53% van de stemmen herkozen (van 718 uitgebrachte stemmen waren er 382 voor, 219 tegen en 117 onthoudingen). Christendemocraten, liberalen en eurosceptici hebben Barroso aan een nieuw mandaat geholpen.

Het is bekend dat de groene Europese fractie zowel voor als na de verkiezingen zich consequent heeft verzet tegen nog een termijn voor Barroso. Staes: 'De kern vanonze kritiek is altijd geweest: Barroso staat voor een weinig daadkrachtig, neoliberaal Europees beleid, met onvoldoende oog voor sociale zaken en milieu. Regulering van de financiële wereld liet hij na, het economisch herstelplan was zwaken het Europese leiderschap inzake klimaatbeleid is ernstig aangetast door achterblijvende resultaten.De EU dreigt zich steeds meer van haar burgers te vervreemden.'

In tijden van kredietcrisis, economische crisis én klimaatcrisis hebben we nood aan Europees leiderschap en Barroso heeft net dat onvoldoende getoond de laatste vijf jaar. Staes: 'Ik hoop dat Barroso in zijn tweede termijn wat meer visie en daadkracht toont om deze crises aan te pakken. In het debat gisteren beloofde Barroso weer van alles om groenen, socialisten en anderen alsnog over de streep te trekken. Hij beloofde van het klimaatbeleid een van de speerpunten van zijn termijn te maken. Als groene fractie in het EP zullen we hem daar aan houden. We zullen blijven hameren op het feit dat Europa een doordacht economische plan moet hebben om economische sectoren die draaien op fossiele brandstoffen om te vormen naar een koolstofarme en groenere economie. De EU heeft niet minder dan een Green New Deal nodig.'

Volgens Staes verklaarde Barroso dat hij inmiddels inziet dat klimaatverandering een van de belangrijkste uitdagingen is: 'De eerste grote test van zijn - naar eigen zeggen - hervonden Europese leiderschap én zijn gegroeide bewustzijn over het klimaatprobleem, is de klimaattop in Kopenhagen.'

'Ik kan alleen maar hopen dat hij zich een sterker Europees leider zal tonen en zich niet meer als loopjongen van de regeringsleiders gedraagt. Hij moet het lef tonen om tegen de lidstaten in te gaan als dat noodzakelijk is. Maar vooral moet hij zijn belofte waarmaken om samen met het Europarlement een ambitieuzere koers te varen in Europa.'

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?