Persberichten

AA
Autolobby wint: geluidsnormen auto´s amper ingeperkt

De Europese groenen wilden dat auto´s en andere motorvoertuigen stiller worden om met name Europese steden leefbaar te houden. Helaas was er geen meerderheid in het Europees Parlement voor de aanscherping van de geluidsnormen. Verkeerslawaai is schadelijk voor de gezondheid, maar toch zijn sinds de jaren ´90 de geluidsnormen niet meer aangescherpt. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) noemt het "onverantwoord" dat de nieuwe wetgeving voor de geluidsnormen voor motorvoertuigen weer ten koste gaat van de gezondheid van Europese burgers, dankzij een succesvolle lobby van de auto-industrie.

Staes: "Vandaag liet een meerderheid van het Europarlement haar oren weer eens hangen naar de auto-lobby. Dat is slecht nieuws voor de Europeanen die worden blootgesteld aan verkeerslawaai. Volksgezondheid zou altijd zwaarder moeten wegen dan de belangen van de auto-industrie. Helaas denkt een meerderheid van conservatieven daar anders over."

De nieuwe normen rond het maximaal aantal decibels waren nochtans niet zo heel scherp. Ze zouden volgens de voorstellen maar stap voor stap worden toegepast op nieuwe voertuigen. Studies van onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tonen aan dat lawaai van auto´s kan leiden tot gehoorschade, hart- en vaatziekten, leerproblemen, slaapstoornissen en verminderde weerstand.

Volgens het Europees Milieuagentschap, wordt de helft van de EU-bevolking in stedelijke gebieden blootgesteld aan ondraaglijk verkeerslawaai. Geluidsoverlast door verkeer kost jaarlijks 50.000 Europeanen het leven. Ondertussen blijft het verkeer, en daarmee het lawaai, toenemen.

Het verminderen van het lawaai van auto´s wordt al jaren tegengewerkt door de autolobby, ook tijdens deze onderhandelingen. Zo konden eerder de voorstellen van Porsche om zelfs de bestaande (vijftien jaar oude) geluidsnormen af te zwakken op steun rekenen van het conservatieve deel van het Europarlement. Staes: "Ze waren zo onbeschaamd om een document dat door Porsche was opgesteld in te dienen".

Momenteel wordt in het EP ook onderhandeld over nieuwe normen voor de uitstoot door auto's van CO2, goed voor 12 % van de totale Europese uitstoot. Staes: "De Europese Commissie deed een voorzichtig voorstel voor maximaal 95gram CO2 per kilometer. Maar blijkbaar blijft het voor vele conservatieve politici lastig om te begrijpen dat Europese milieuregelgeving zou leiden tot innovatie, die naast toekomstige generaties ook Europese autobouwers in de nabije toekomst voordeel kan opleveren."

Binnenkort zullen de onderhandelingen over geluidsnormen tussen het Europarlement en de Raad van ministers beginnen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?