Persberichten

AA
Akkoord over strijd tegen hightech-afval

De Europese wetgeving over gevaarlijke stoffen in elektronisch en elektrisch afval uit 2003 is vandaag aangescherpt na een stemming in het Europees Parlement. Europees parlementslid Bart Staes is verheugd met deze herziening van de zogenaamde RoHS-richtlijn ( Restrictions of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment ) al had het wat meer mogen zijn.

De groeiende stroom van miljoenen tonnen aan elektronisch afval in de vorm van bijvoorbeeld oude computers en GSM's, moet minder giftig worden. Staes: "De herziene regelgeving van vandaag zal elektronische apparaten veiliger voor gebruikers en milieu maken door in de nabije toekomst het gebruik van gevaarlijke stoffen verder te beperken. De Groenen hadden liever nog strengere regels gezien, maar het compromis vormt toch een verbetering van de huidige situatie."

De huidige wetgeving verbiedt al vier zware metalen (lood, cadmium, kwik, en chroomoxidatie) en voorts twee soorten broomhoudende vlamvertragers (PBBs en PBDEs). Volgens Staes voorziet de herziene richtlijn in een duidelijke methodologie om in de toekomst gevaarlijke stoffen te verbieden, hetgeen onafhankelijk zal gebeuren van de bestaande EU-regels voor chemische stoffen (de zogenaamde REACH wetgeving): "Ook belangrijk is dat we nu al de volgende generatie gevaarlijke stoffen identificeerden waarvoor actie aangewezen is: PVC-verzachters en brandvertragende stoffen. Wij hadden nu al beperkingen voor deze stoffen gewild, maar deze wetgeving maakt dat in de nabije toekomst wel mogelijk. Een duidelijk signaal naar de markt om een uitfasering van PVC-verzachters en broomhoudende brandvertragers voort te zetten.

Binnen acht jaar zal de regelgeving bovendien van toepassing zijn op alle elektrische en elektronische apparaten. Dat is van belang voor de totale stroom van dit afval richting landen buiten Europa. De richtlijn beoogt immers ook iets te doen tegen de dumping van E-afval in ontwikkelingslanden (zie ook hier). Verschillende internationale studies wijzen op de enorme toename van deze afvalstromen. Jaarlijks wordt er in de Europese Unie al meer dan 9 miljoen ton nieuwe elektrische en elektronische apparatuur gekocht. Door de steeds kortere levensduur van deze producten en een snellere innovatiecyclus is dit ongetwijfeld de snelst groeiende afvalmarkt. Tegen 2020 verwacht Europa dat er jaarlijks meer dan 12 miljoen ton elektrisch en elektronisch afval zal geproduceerd worden. Deze afvalstroom bevat te vaak giftige stoffen (kwik, brandvertragers, zware- en edele metalen ea.) die niet veilig gerecycleerd kunnen worden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?