Persberichten

AA
Afluisterpraktijken van de VS moeten stoppen

Nu duidelijk is dat de Amerikaanse overheid via programma's zoals PRISM en met de hulp van Amerikaanse internetproviders toegang kreeg tot de persoonsgegevens van EU-burgers en die op grote schaal verwerkte, vindt Bart Staes, Groen Europarlementslid, die hier samen met collega’s een resolutie over indiende, dat het Europees Parlement veel kordater moet optreden tegen deze praktijken en moet zorgen voor straffere gegevensbescherming.

Staes: “Het kan niet dat gegevens van miljoenen burgers — die zelf vaak niet eens op de hoogte zijn — door de Amerikanen worden bijgehouden, zonder grondige reden. In onze rechtstaat gelden regels over gegevensbescherming en bescherming van het privéleven, en die moeten gerespecteerd blijven.”
De groene fractie wil dat de EU een onderzoek instelt naar de praktijken waarbij de Amerikaanse autoriteiten overigens niet alleen burgers, maar ook de vertegenwoordigingen van de EU bij de VS en de VN stelselmatig hebben afgeluisterd en in hun computernetwerken zijn binnengedrongen. Ze wil verder dat bestaande wetgeving zoals het uitwisselen van passagiers- of bankgegevens herbekeken wordt.

De gezamenlijke resolutie waarover vandaag werd gestemd laat dezelfde eisen horen, al wilden de Groenen nog verder gaan.
Staes: “Ik vind dat de onderhandelingen die volgende week opgestart worden over een verreikend vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU moeten opgeschort worden, tot we zeker zijn dat een einde is gekomen aan deze afluisterpraktijken. Hoe kun je onderhandelen over vrijhandel — onder andere over het uitwisselen van gegevens - met een partner die je niet vertrouwt? De VS moeten inbinden. Handel ten alle prijzen boven de fundamentele rechten en de principes van de rechtstaat stellen, zal het vertrouwen van de burgers in dit project alleen maar ondermijnen. En dat is het laatste wat we nodig hebben.”

De groene fractie roept burgers via deze petitie op om de vraag naar de opschorting van de onderhandelingen te ondersteunen: http://www.stop-us-negotiations.eu/

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?