AA
VP/HR - Consequente toepassing van het beleid van niet-erkenning door de EU - vraag E-26/2015

De EU heeft beperkingen ingesteld ten aanzien van Rusland omdat zij "de annexatie van de Krim en Sebastopol niet erkent". Zal de EU, gezien het feit dat zij de annexatie van Oost-Jeruzalem en de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Gaza niet erkent, dezelfde beperkingen instellen ten aanzien van Israël?

Is de EU, net als in het geval van de Krim en Sebastopol, voornemens een consequent beleid van niet-erkenning ten aanzien van Israël te hanteren en de invoer in de EU van goederen uit de bezette en/of geannexeerde Palestijnse gebieden te verbieden, tenzij deze voorzien zijn van een door de Palestijnse autoriteiten afgegeven certificaat van preferentiële oorsprong?

In augustus 2014 hebben de Commissie en de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger een informatienota gepubliceerd voor bedrijven uit de EU die op de Krim/in Sebastopol opereren en/of investeren (Information Note to EU business operating and/or investing in Crimea/Sevastopol). Zal de EU, gezien het feit dat zij de annexatie van Oost-Jeruzalem en de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Gaza niet erkent, een vergelijkbare informatienota publiceren voor bedrijven uit de EU die in de bezette en geannexeerde gebieden opereren en/of investeren?

Antwoord van VP/HR Mogherini

De EU handhaaft haar vaste standpunt om geen wijzigingen van de grenzen van vóór 1967 te erkennen, ook niet met betrekking tot Oost-Jeruzalem, tenzij de partijen hierover overeenkomst hebben bereikt. De Conclusies van de Raad van 17 november 2014 bevestigen dat de EU zich inzet voor de voortzetting van de volledige en doeltreffende uitvoering van de bestaande EU-wetgeving en de bilaterale regelingen voor alle aspecten van de betrekkingen tussen de EU en Israël met betrekking tot Israëlische nederzettingen.

De invoer uit de bezette Palestijnse gebieden valt onder de Interim-associatieovereenkomst voor handel en samenwerking met de PA, tenzij de invoer afkomstig is uit een Israëlische nederzetting. Producten afkomstig uit de Israëlische nederzettingen komen niet in aanmerking voor preferentiële tariefbehandeling in het kader van de Associatieovereenkomst EU-Israël. Dit wordt verzekerd door een 'technische regeling' tussen de EU en Israël, die de Israëlische nederzettingen in kwestie identificeert. De Commissie publiceerde op 3 augustus 2012 een herzien Bericht aan importeurs (PB C 232, blz. 5) betreffende de invoer uit Israël naar de EU, die deze kwestie regelt. Deze werd van kracht vanaf 13 augustus 2012.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?