AA
Voetgangersbescherming voor terreinwagens - parlementaire vraag E - 001478/2011

In de Gemeenschap worden jaarlijks bij verkeersongevallen maar liefst 8 000 voetgangers en fietsers gedood en nog eens 300 000 gewond. Uit verkeersongevallenstatistieken blijkt dat er onder de verkeersslachtoffers vrij veel voetgangers en fietsers zijn die door contact met een bewegend voertuig en voornamelijk met de frontconstructie van personenauto's gewond raken.
Verordening (EG) nr. 78/2009 regelt ondermeer de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers voor en bij botsingen met motorvoertuigen.
Deze wetgeving vloeit voort uit richtlijn 2003/102/EG, waarvoor ik in de milieucommissie van het EP rapporteur was. Doel van de wetgeving is de ernst van de verwondingen bij voetgangers in geval van een botsing met een motorvoertuig te reduceren.

De wetgeving is bij uitstek van toepassing op personenwagens. Bepaalde types voertuigen, zoals Sports Utility Vehicles (SUV's) ontsnappen blijkbaar aan een consequente toepassing van de verordening.

Recente ongelukken, ook en vooral met kinderen, tonen overduidelijk aan dat dit soort zware voertuigen blijkbaar niet verplicht uitgerust zijn met aangepaste bumpers of kreukelzones in de motorkap die de kans op ongevallen met blijvend hersenletsel tot gevolg of dodelijke ongevallen aanzienlijk verkleinen.

Is de Commissie bereid in het kader van Verordening (EG) nr. 78/2009 of eventuele andere EU-wetgeving de nodige initiatieven te ontwikkelen teneinde alle autofabrikanten die SUV's op de markt brengen ertoe te verplichten hun wagens dusdanig te bouwen dat botsingen met voetgangers of andere kwetsbare weggebruikers tot minder lichamelijke letsels of dodelijke verwondingen zullen leiden? Kan de Commissie aangeven over welke middelen zij daartoe beschikt en zo zij niet van plan is enig wetgevend initiatief te ontwikkelen hoe zij de bescherming van zwakke weggebruikers tegen dit soort voertuigen ter hand zal nemen?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS TAJANI (op 23 maart 2011)

Bij Richtlijn 2007/46/EG wordt het kader vastgesteld betreffende de EU-typegoedkeuring van voertuigen binnen de Europese Unie dat bepaalt dat op het gebied van de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers aan de voorschriften van Verordening (EG) 78/2009 moet worden voldaan.

De verordening bevat specifieke bepalingen, die niet alleen betrekking hebben op gewone personenauto's, maar ook op zware voertuigen, zoals sports utility vehicles (SUV's), en bedrijfsvoertuigen, zoals pick-ups en bestelwagens.

Sinds 24 februari 2011 moeten personenauto's en SUV's waaraan typegoedkeuring is verleend en die in de EU in het verkeer gebracht worden, voorzien zijn van een remhulpsysteem (BAS) dat de gevolgen van botsingen met bijvoorbeeld voetgangers kan beperken door de benodigde remafstand te verminderen. De overige genoemde voertuigen moeten uiterlijk op 24 februari 2018 van een dergelijk systeem voorzien zijn.

De nieuwe verordening bepaalt eveneens dat met ingang van 24 februari 2015 alle voertuigen, dus ook SUV's, moeten voldoen aan de zeer strenge eisen van Verordening (EG) 78/2009 ten aanzien van veilige frontconstructies om typegoedkeuring voor de Europese Unie te kunnen verkrijgen.

Ten slotte mag met ingang van 24 augustus 2019 geen voertuig waaraan een EU-typegoedkeuring is verleend in het verkeer worden gebracht, tenzij aan de zeer strenge voorschriften van de verordening is voldaan.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?