AA
Vervolg: Productie en verkoop van bushmeat - Gabon (Schriftelijke Vraag E-6702/08)

In antwoord op de parlementaire vraag E-2144/07 antwoordde de Commissie dat het betrokken project met als titel “Ontwikkeling van een geïntegreerde beheersmethode voor de fauna in het uitgestrekte bosbestand van Centraal-Afrika - Pilootproject in Noordoost-Gabon” in september 2003 van start is gegaan en ten einde loopt in september 2008.

Is er inmiddels een evaluatie van de werkelijke impact van dit project voorhanden?

Welke conclusies zijn eruit te trekken met betrekking tot de productie en verkoop van bushmeat?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS MICHEL (op 17 februari 2009)

Het project “Ontwikkeling van een geïntegreerde beheersmethode voor de fauna in het uitgestrekte bosbestand van Centraal-Afrika — Pilootproject in Noordoost-Gabon” is in september 2003 van start gegaan. Het project beperkt zich niet tot het ingrijpen in de productie en de verkoop van bushmeat in Gabon, maar bestaat erin levensvatbare economische alternatieven voor de commerciële jacht naar voren te brengen. Het wordt momenteel geëvalueerd. De eerste elementen van het evaluatierapport zullen tijdens het eerste halfjaar van 2009 beschikbaar worden. De verantwoordelijke deskundige was eind november/begin december 2008 ter plaatse. De voorlopige informatie van de Delegatie van de Commissie in Libreville en het advies van verschillende deskundigen die het project ter plaatse (het Minkébépark) hebben bezocht, geven aan dat er sprake is van een positieve impact en een bemoedigende methodologie. Zodra het evaluatierapport af is, krijgen het Parlement en het publiek toegang tot de belangrijkste resultaten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?