AA
Verkoop van nieuwe mobiele producten standaard zonder batterijoplader - parlementaire vraag E-1269/2013

In 2009 tekenden tien producenten van mobiele telefonie een memorandum of understanding dat een harmonisering van batterijopladers in de EU vooropstelt om zo de onnodige productie van elektronisch afval tegen te gaan. Ondertussen hebben 14 bedrijven een akkoord gesloten om een universele lader te introduceren, wat een stap in de goede richting is, maar dan nog ontvang je als klant bij elke nieuwe aankoop van een mobiele telefoon ook een nieuwe lader, terwijl de oude lader het meestal nog prima doet.

In februari 2012 kondigde een mobiele-netwerkoperator aan dat klanten bij aankoop van een nieuwe gsm standaard geen nieuwe batterijoplader bijgeleverd zullen krijgen, met als doel de elektronische afvalberg in te perken en de energie-efficiëntie te verbeteren.

De netwerkoperator kwam na een jaar en een testperiode van drie maanden tot de vaststelling dat 82% van de klanten die een nieuwe gsm kochten geen oplader wenste . Uiteraard is de oplader wel nog afzonderlijk te verkrijgen tegen een gewone kostprijs.

Zou de Commissie het initiatief kunnen nemen om producenten van producten (mobiele telefonie, digitale camera's, pc's, draagbare muziekspelers en dergelijke) die een batterijoplader nodig hebben en netwerkoperatoren aan te sporen hun klanten de mogelijkheid te geven deze producten zonder batterijoplader aan te kopen?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS TAJANI (op 4 april 2013) ***

De Commissie spreekt haar tevredenheid uit over de door bedrijven genomen — en door het initiatief voor de harmonisatie van opladers mogelijk gemaakte — maatregelen om te voorkomen dat klanten onnodig worden voorzien van extra opladers voor mobiele telefoons. Het loskoppelen van de verkoop opladers en nieuwe mobiele telefoons maakt het mogelijk zowel de kosten voor EU-burgers als de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen. Deze initiatieven zijn tevens in overeenstemming met de doelstelling van Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, namelijk bij te dragen aan duurzame productie en consumptie door, als eerste prioriteit, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te voorkomen.

Gezien de innovaties op technologisch gebied is de Commissie ervan overtuigd dat consumenten en producenten baat kunnen hebben bij een uitbreiding van het initiatief voor de harmonisatie van opladers naar nieuwe categorieën van producten, met inbegrip van de nieuwe generatie mobiele telefoons en andere kleine elektronische apparaten zoals digitale camera's, tablet-pc’s en muziekspelers. De Commissie is een onderzoek gestart naar de resultaten die geboekt werden met het memorandum van overeenstemming en is voornemens te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan voor een geschikte follow-up, met inbegrip van vrijwillige overeenkomsten en wetgeving. Ter voorbereiding op dit onderzoek zal de Commissie in samenwerking met fabrikanten en exploitanten de situatie herzien wat betreft het aanbieden van apparaten en opladers.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?