AA
Standaardisering attributen elektrische producten - Parlementaire vraag E-005211/2014

Vanaf 1 september 2014 worden producenten in lijn met de Verordening (EU) nr 666/2013 verplicht zich aan een aantal minimumnormen te houden over het verbruik, de kracht en levensduur van stofzuigers. Als parlementslid voor Groen onderschrijf ik deze richtlijn. Niet alle onderdelen van een stofzuiger hebben echter dezelfde levensduur. Voor veel toestellen zijn geen vervangstukken te vinden, waardoor consumenten verplicht worden een nieuw toestel te kopen als één onderdeel stuk gaat.

1. Is de Commissie op de hoogte van deze problematiek?

2. Acht de Commissie het mogelijk om regelgeving betreffende vervangstukken bij stofzuigers en meer algemeen bij andere elektrische toestellen uit te werken?


*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS OETTINGER op 11/06/2014 ***

1. Uit de voorbereidende studie voor de verordening inzake het ecologisch ontwerp van stofzuigers is gebleken dat een aanzienlijk aandeel van alle stofzuigers reeds moest worden hersteld tijdens de eerste zes jaar na hun ingebruikstelling. De belangrijkste onderdelen die aanleiding gaven tot herstellingen waren een gescheurde/afgebroken zuigslang, problemen met het zuigmechanisme, de motor, een gebroken behuizing en de kabel. Uit de studie bleek echter niet dat het onmogelijk zou zijn om deze onderdelen te vervangen.

2. Om het vroegtijdig falen van de slang en de motor aan te pakken, heeft de Commissie duurzaamheidsvoorschriften in de verordening opgenomen. Daarnaast schrijft de verordening voor dat fabrikanten aan beroepsbeoefenaren informatie dienen te verstrekken over de niet-destructieve demontage van stofzuigers in verband met onderhoudsdoeleinden, met name wat betreft de slang, het zuigmechanisme, de motor, de behuizing en de kabel. Uit voorbereidende studies inzake ecologisch ontwerp voor andere producten is geen aanzienlijk vroegtijdig falen van onderdelen gebleken. Indien uit een toekomstige voorbereidende studie blijkt dat dit een belangrijk probleem vormt, zal de Commissie nagaan wat de beste methode is om dit aan te pakken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?