AA
Rubbergranulaatkorrels in kunstgrasvelden

Het Nederlandse actualiteitenprogramma Zembla onthulde onlangs dat de zwarte rubberen korrels die gebruikt worden om kunstgrasvelden in te strooien mogelijk kankerverwekkend zijn. De rubbergranulaatkorrels zijn namelijk vervaardigd uit versnipperde autobanden, waaruit potentieel kankerverwekkende stoffen kunnen vrijkomen, zoals PAK's. Deze zijn mogelijk gevaarlijk als ze in het lichaam terecht komen via een wondje of na inslikken.

In Nederland leidde dit bericht tot het niet willen spelen van sommige voetbalwedstrijden, en ook in België doken er vele vragen op. Er is daarom behoefte aan eenduidig wetenschappelijk onderzoek naar het al dan niet kankerverwekkend zijn van deze rubbergranulaatkorrels. Woordvoerder van Volksgezondheid in België Jan Eyckmans, zei in een artikel in de Standaard bovendien dat Europa hiermee bezig is. We willen dan ook de volgende vragen stellen:

  1. Is de Commissie op de hoogte van deze zaak?
  2. Klopt het dat Europa reeds onderzoek heeft opgestart naar het al dan niet kankerverwekkend zijn van de rubbergranulaatkorrels?
  3. Welke verdere stappen zal de Commissie ondernemen om duidelijkheid te brengen?
Antwoord van Commissaris Bieńkowska

De Commissie is op de hoogte van mogelijke gezondheidsrisico’s die verbonden zijn met het gebruik van rubbergranulaat als instrooimateriaal op kunstgrasvelden, dat uit gerecycleerde banden wordt vervaardigd. Op 1 juni 2016 heeft zij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) gevraagd om te beoordelen of de aanwezigheid van bepaalde stoffen (in het bijzonder polycyclische aromatische koolwaterstoffen — pak’s) in rubbergranulaat gebruikt als instrooimateriaal op kunstgras een onaanvaardbaar gezondheidsrisico vormt en, indien dit zo is, advies te geven over de nodige risicobeheersmaatregelen.

Mocht dit het geval zijn, zou de Commissie aanvullende maatregelen treffen om de aanwezigheid van pak’s in rubbergranulaat gebruikt op kunstgrasvelden te beperken. In februari 2017 wordt een verslag van het ECHA verwacht. Het ECHA verzamelt informatie over studies, waaronder eerder uitgevoerde veldstudies, en coördineert haar inspanningen met andere initiatieven en onderzoeken die momenteel in de Verenigde Staten, door individuele lidstaten en door de industrie worden uitgevoerd.

Het is momenteel nog te vroeg om uitspraken te kunnen doen over het feit of de resultaten van het ECHA-onderzoek de bezorgdheid over de risico’s in verband met het gebruik van gerecycleerd rubber als instrooimateriaal op kunstgras zullen bevestigen, en dus is het ook nog te vroeg voor adviezen over mogelijke voorzorgsmaatregelen of voor het innemen van een standpunt ten aanzien van het verdere gebruik van kunstgrasvelden. Producenten van kunstgrasvelden die rubbergranulaat gebruiken, moeten er in elk geval reeds voor zorgen dat het materiaal voldoet aan de reeds bestaande beperkingen in punt 28 van bijlage XVII bij de REACH-verordening.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?