AA
Onderzoek naar alternatieven voor dwangvoedering bij de productie van foie gras - vraag E-15054/2015

In artikel 24, lid 1, van de aanbevelingen van 1999 bij de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van landbouwhuisdieren werd gesteld dat landen die de productie van foie gras toestaan, onderzoek zouden stimuleren naar de welzijnsaspecten en naar alternatieve productiemethoden zonder dwangvoedering.

Kan de Commissie:

1. Een lijst verschaffen van de landen waar momenteel foie gras wordt geproduceerd met dwangvoedermethoden?
2. Aangeven in welke van deze landen sinds 1999 onderzoek is gedaan naar de welzijnsaspecten van dwangvoedering en naar alternatieve methoden?
3. De gegevens verstrekken van deze onderzoeken (titel, auteur, uitgever, financiers enz.)?

Antwoord van commissaris Andriukaitis

Volgens Euro Foie Gras wordt in vijf EU-lidstaten foie gras geproduceerd: Frankrijk, Hongarije, Spanje, België en Bulgarije.

Wat onderzoek* naar alternatieven voor dwangvoedering betreft, zijn de lidstaten niet verplicht aan de Commissie verslag uit te brengen over deze kwestie. De Commissie beschikt dus niet over een overzicht van studies die over dit onderwerp zijn uitgevoerd.

De Commissie verwijst het geachte Parlementslid naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-012154/15.

 


*Artikel 24 en Artikel 25

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?