AA
OLAF-onderzoek naar smokkel Japan Tobacco International - Parlementaire vraag E-007681/2013

In november 2011 ontving de Europese Commissie een klacht tegen Japan Tobacco International (JTI), een klacht die door de Europese antifraudedienst OLAF ontvankelijk werd verklaard. De klacht betreft het mogelijk schenden door JTI van de Europese sancties tegen het Syrische regime, door grote hoeveelheden sigaretten te verkopen aan een bedrijf in handen van familieleden van de Syrische president Bashir al-Assad. The Wall Street Journal bericht in augustus 2012 gedetailleerd over bedrijfsdocumenten van JTI, waaruit blijkt dat een in Zwitserland gevestigde dochter van JTI in mei 2011 via een tussenhandel in Cyprus miljoenen sigaretten verkocht aan een Syrisch bedrijf dat deels eigendom was van de Makhlouf-familie, verbonden met al-Assad en betrokken bij het financieren van het militair bevechten van de Syrische opstand. In mei 2011 waren reeds Europese sancties tegen deze familie van kracht. Het baart ons zorgen dat in tegenstelling tot de Dalli-zaak het belangrijke JTI-onderzoek bijzonder traag verloopt.

1. Wanneer heeft OLAF officieel kennis genomen van de klacht tegen JTI?

2. Volgens de WSJ bevestigde OLAF dat een onderzoek in deze zaak werd opgestart. Wanneer heeft OLAF beslist om de klacht ontvankelijk te verklaren en het onderzoek gestart?

3. Heeft de directeur-generaal van OLAF in het verleden direct leiding gegeven aan of was hij direct betrokken bij het onderzoek naar JTI? Is de directeur-generaal op dit moment nog betrokken bij dit onderzoek?

4. Wanneer is de inhoud van de klacht doorgestuurd naar de Cypriotische autoriteiten voor verificatie van de aantijgingen? Heeft OLAF al een inhoudelijk antwoord ontvangen van de Cypriotische autoriteiten?

5. Wanneer zullen leden van de Commissie budgetcontrole van het EP, officieel op de hoogte worden gesteld van de inhoud van het onderzoek jegens JTI?

6. Voert de Commissie onderhandelingen met JTI om een eventuele strafrechtelijke klacht te voorkomen, zoals eerder juridische akkoorden werden gesloten met bedrijven als Philip Morris en BAT?


*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS SEMETA op 30/09/2013 ***

1 en 2. De Commissie heeft van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) vernomen dat het bureau kennis heeft genomen van de klacht tegen Japan Tobacco International (JTI) op 3 november 2011 en dat het op 5 december 2011 een extern onderzoek is begonnen.

3. De leiding van alle OLAF-onderzoeken berust steeds bij de directeur-generaal van OLAF, zoals is voorzien in Verordening (EG) nr. 1073/1999 en de nieuwe OLAF-Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 (1). De directeur-generaal bepaalt in hoeverre hij bij een specifiek onderzoek betrokken is.

4. OLAF heeft de Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid van de Commissie op 22 november 2012 bericht over eventuele schendingen van beperkende maatregelen van de EU en gevraagd deze informatie aan de Cypriotische permanente vertegenwoordiging door te geven. De Commissie heeft de beschuldigingen van mogelijke schendingen van de beperkende maatregelen van de EU op 30 november 2012 onder de aandacht van de Cypriotische autoriteiten gebracht. De Cypriotische autoriteiten hebben op de beschuldigingen gereageerd.

5. Er is geen procedure op grond waarvan het Europees Parlement over de resultaten van individuele onderzoeken van OLAF wordt geïnformeerd. In artikel 17, lid 4, van de nieuwe OLAF-verordening (artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1073/1999) worden de rapportageverplichtingen van OLAF aan de instellingen beschreven.

6. Nee. De overeenkomsten met tabaksproducenten, inclusief de door de Europese Gemeenschap en de 26 deelnemende lidstaten op 14 december 2007 getekende overeenkomst met de Japanse tabaksproducenten JTI en JTH, hebben tot doel de bestrijding van smokkel en namaak van sigaretten op te voeren .

1. PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?