AA
Neonicotinoïdengebruik is inconsistent met Europees beleid - parlementaire vraag E-6746/2015

Het gebruik van neonicotinoïden is nefast voor het ecosysteem en de biodiversiteit omdat het schadelijke effecten heeft op bestuivers, zoals bijen en hommels. Recent onderzoek van de European Academies Science Advisory Council (EASAC) wijst uit dat het toestaan van neonicotinoïden in de landbouw in strijd is met verscheidene principes uit de Europese wetgeving. Het zou ingaan tegen het principe van de "geïntegreerde gewasbescherming" dat is vastgelegd in de richtlijn ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (Richtlijn 2009/128/EG). Daarnaast stelt de studie de vraag of het toestaan van neonicotinoïden compatibel is met het Europees biodiversiteitsbeleid en het duurzaamheidsprincipe in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

  1. Onderschrijft de Commissie de vaststellingen in deze studie?
  2. Zo neen, zou ze de redenen daarvoor willen geven?
  3. Zo ja, zal de Commissie de noodzakelijke stappen ondernemen om de inconsistentie op te heffen tussen het toestaan van het neonicotinoïden gebruik en de vernoemde Europese wetgeving; en is ze dus bereid om de strikte regulering die reeds werd geïmplementeerd voor drie soorten neonicotinoïden, in Verordening (EU) nr. 485/2013, uit te breiden naar alle neonicotinoïden?
Antwoord van Commissaris Andriukaitis

Wat het recente verslag van de European Academies Science Advisory Council (EASAC) over ecosysteemdiensten, landbouw en neonicotinoïden betreft, verwijst de Commissie het geachte Parlementslid naar haar antwoord op schriftelijke vraag P-005815/2015.

Verordening (EU) nr. 485/2013 heeft betrekking op drie werkzame stoffen (meer bepaald clothianidin, thiamethoxam en imidacloprid) die tot de chemische klasse van de neonicotinoïden bevattende insecticiden behoren. Slechts twee bijkomende werkzame stoffen (acetamiprid en thiacloprid) die tot dezelfde chemische klasse behoren, zijn op EU-niveau goedgekeurd. De dossiers met betrekking tot acetamiprid en thiacloprid worden momenteel herbeoordeeld in het kader van de verlengingsprocedure. De volledige dossiers zullen in die context opnieuw worden geëvalueerd in het licht van de sinds de oorspronkelijke goedkeuring van de stoffen geboekte wetenschappelijke en technische vooruitgang. De risicobeoordeling voor bijen zal overeenkomstig de nieuwe gegevensvereisten[1] worden uitgevoerd en er zal ook rekening worden gehouden met gegevens uit de wetenschappelijke literatuur.

Zodra de beoordeling is afgerond, kan de Commissie een besluit nemen over deze specifieke aangelegenheid.

 

[1]     Verordening (EU) nr. 283/2013 (PB L 93 van 3.4.2013, blz. 1).

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?