AA
Naleving van de wetgeving inzake etikettering van nanomateriaal

De milieuvereniging „Agir pour l'environnement” heeft op 15 juni 2016 de resultaten gepubliceerd van analyses van chocoladekoekjes, kauwgom, kalfsragout in blik en een kruidenmix voor guacamole. Bij deze tests is vastgesteld dat deze levensmiddelen nanodeeltjes bevatten, zoals titanium‐ en siliciumdioxide, die echter niet op het etiket vermeld staan.

Artikel 18, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten luidt: „Elk ingrediënt dat in de vorm van synthetisch nanomateriaal in een product is verwerkt, dient duidelijk in de lijst van ingrediënten te worden vermeld. De naam van het ingrediënt wordt gevolgd door het woord „nano” tussen haakjes.”

1. In Verordening (EU) nr. 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, die sinds 31 december 2015 gedeeltelijk van kracht is, wordt technisch vervaardigd nanomateriaal gedefinieerd als materiaal dat het resultaat is van een doelbewuste productie. Wat zijn volgens de Commissie de criteria aan de hand waarvan kan worden bepaald in hoeverre producenten in de agrovoedingssector doelbewust te werk gaan?

2. Is in de door „Agir pour l'environnement” aan het licht gebrachte gevallen waarin de consument onjuist wordt geïnformeerd, de definitie van „technisch vervaardigd nanomateriaal” van toepassing?

3. Zo niet, welke Europese wetgeving biedt dan de mogelijkheid om de consument volledig te informeren over de aanwezigheid van niet doelbewust vervaardigd nanomateriaal in zijn voeding?

 

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

1. De definitie van „technisch vervaardigd nanomateriaal”, als vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, die is opgenomen in Verordening (EU) nr. 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, verwijst naar doelbewust geproduceerd nanomateriaal en sluit ander nanomateriaal (bv. natuurlijk nanomateriaal) derhalve uit. Er wordt in die verordeningen geen nadere definitie gegeven van de  term „doelbewust geproduceerd”.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de lidstaten om erop toe te zien en te controleren dat de voorschriften van de EU-wetgeving daadwerkelijk zijn toegepast. 

3. Artikel 18, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 bepaalt dat alleen synthetisch nanomateriaal duidelijk moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?